Josh Kureethadam„Boska Ziemia” wydana jeszcze przed pandemią ukazywała możliwy świat i możliwy obraz Kościoła, czyli taki, który radykalnie dokonuje swego ekologicznego nawrócenia. Wywołała szereg debat i zainspirowała liczne zielone projekty w parafiach i klasztorach oraz powstanie kilku Wspólnot Laudato si’. Dla jej potrzeb oraz dla Szkoły Liderów Ekologii Integralnej o. Stanisław Jaromi przełożył 10 wskazań, które ks. Josh Kureethadam z Watykanu zawarł w swej książce pt. The Ten Green Commandments of Laudato si’. Warto je przypomnieć, przemyśleć oraz realizować w naszym chrześcijańskim życiu.

Ks. Josha Kureethadama poznałem kilka lat temu na jednej z konferencji poświęconej tematyce Laudato si’. Jest salezjaninem z Indii, pracuje na rzymskim uniwersytecie salezjanów (UNISAL), w utworzonej przez papieża Franciszka Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zajmuje się promocją ekologii integralnej. Gdy pisałem „Boską Ziemię”, dostałem od niego jego rozważania pt. „The Ten Green Commandments of Laudato si’”. Nie będę omawiał całej publikacji, chcę jedynie przekazać Wam owe tytułowe 10 przykazań.

1. Ziemia, nasz wspólny dom, jest zagrożona. Dbaj o nią!

2. Wsłuchaj się w głos ubogich, którzy często cierpią przez niesprawiedliwości w tym domu.

3. Odkryj na nowo teologiczne przesłanie świata jako dobrą nowinę.

4. Rozpoznaj w niszczeniu stworzenia grzech ekologiczny.

5. Uznaj głębsze ludzkie korzenie kryzysu w naszym wspólnym domu.

6. Buduj relacje i współzależności ekologii integralnej.

7. Ucz się nowego stylu życia w naszym wspólnym domu, rozwijając odpowiedzialność, nową ekonomię i kulturę polityczną.

8. Wychowuj do ekologicznego zaangażowania obywatelskiego poprzez właściwy styl życia.

9. Praktykuj duchowość ekologiczną prowadzącą do komunii z wszystkimi Bożymi stworzeniami.

10. Dbaj o wspólny dom poprzez rozwijanie cnót ekologicznych, takich jak wdzięczność, opiekuńczość, sprawiedliwość, pracowitość, wstrzemięźliwość czy pokora.

Josh Kureethadam w trakcie Mszy św.

Myślę, że każdy może teraz dopisać coś od siebie. Jedni będą iść w stronę naszej odpowiedzialności za zmiany klimatu czy ochronę bioróżnorodności, inni rozwiną temat gospodarki w obiegu zamkniętym czy zero waste, warto podjąć szczegółowo ekologiczny styl życia i oszczędne gospodarowanie we własnym domu. Ważne jest zbudowanie na nowo właściwej relacji do zwierząt – i tych dziko żyjących, i mieszkańców naszego świata, zwłaszcza hodowanych na pokarm. I tu zmierzyć się z patologiami wielkich ferm i swoją konsumencką odpowiedzialnością za popularność ofert (zbyt) taniego mięsa i wędlin. Gdy pójdziemy dalej, trudno pominąć pytanie o zasadność całkowitego odrzucenia jedzenia mięsa. Zwłaszcza że sumienie chrześcijańskie dostarcza coraz to nowe mocne argumenty…

o. Stanisław Jaromi, REFA

Zielone przykazania Josha Kureethadama