Łotwa i Laudato si'Szef REFA o. Stanisław Jaromi w dniach 28.05-1.06.2018 przebywał na Łotwie na zaproszenie tamtejszego Caritasu. W ramach przygotowania duchownych i wiernych do spotkania z Papieżem Franciszkiem, który przyjedzie na Łotwę 24 września br. wygłosił szereg wykładów, katechez i kazań o jego nauczaniu. Był też gościem 45-minutowego programu w Radiu Maryja. W podróży, jako przewodnicy i tłumacze towarzyszyli mu Weronika i Elgars Felcisowie, polsko-łotewskie małżeństwo ekologów i zaangażowanych katolików. Zamieszczamy relację autorstwa Weroniki Felcis zilustrowaną zdjęciami różnych autorów.

Od dłuższego czasu Caritas Latvia, jak zresztą wiele innych narodowych oddziałów tej organizacji, zastanawiało się jak zadbać o realizację statutowych celów dotyczących propagowania ekologii w Kościele. Do współpracy w tym temacie dyrektor Egita Volinska zaprosiła Weronikę i Elgarsa Felcisów, którzy prowadząc warsztaty dla dzieci i dorosłych na temat przesłania encykliki Laudato si’, zaangażowali się w zorganizowanie wizyty o. Stanisława Jaromiego na Łotwie.

Jego wykłady nie tylko miały na celu wyjaśnienie przekazu „najbardziej zielonej” encykliki dla łotewskich duchownych i parafian, ale także podzielenia się tym w jaki sposób jemu i Ruchowi Ekologicznemu św. Franciszka z Asyżu (REFA) udaje się przekładać ją na codzienne praktyki i ekologiczne projekty. Jednak dzięki ponad 30 letniemu doświadczeniu REFA, niezwykłej charyzmatyczności o. Stanisława, jego szerokiej wiedzy i kulturowej empatii, każde ze spotkań było znacznie bogatsze niż zakładano.

Ojciec Stanisław wyjaśnił w jaki sposób treść encykliki przekłada się na spójne podejście ekologii integralnej jaką nam katolikom, chrześcijanom oraz wszystkim ludziom dobrej woli proponuje Papież. Pokazał także, w jaki sposób łączy się ta propozycja z wołaniem Kościoła o ochronę stworzenia już od lat 70-tych – poprzez to, jak poprzednicy papieża Franciszka nawoływali do eko-nawrócenia i starali się dawać temu przykład. Podsumowaniem tych spotkań wydaje się metafora, że nie możemy skupiać się wyłącznie na tym, czy nasza pomoc innym to dawanie ryby czy już wędki, ale przede wszystkim na tym, czy i w czym nasza działalność lub obojętność zatruwa jezioro czy rzekę, w których te ryby powinny być zdrowe, a woda czysta. Niestety obecne ogólnoplanetarne kryzysy – biologiczne, społeczne, polityczne, ekonomiczne czy moralne wprowadzają wiele takich zanieczyszczeń w nasze życie.

Geniusz spotkań z o. Stanisławem polegał również na tym, że potrafił rozmawiać i nauczać w każdej grupie słuchaczy. W poniedziałek spotkał się z księżmi na 2 godzinny wykład w wyższym seminarium duchownym (w czasach ZSRR jedynym w całym kraju). Spotkanie to zaowocowało otwarciem Kościoła katolickiego na Łotwie w przekazywanie misji ochrony stworzenia. Wielkie zainteresowanie sprawą oraz wsparcie w otwieraniu kościelnych drzwi zaoferował metropolita łotewski abp Zbigniev Stankievičš. Efektem tego dialogu jest wdrażanie ekologicznego myślenia w życie miejscowego Kościoła w tym m. in. współpracę pomiędzy REFA a zespołem przygotowującym wizytę papieża Franciszka w promocji jego nauczania, przygotowanie diagnozy szans wdrożenia odnawialnych źródeł energii i innych kroków prowadzących do neutralności klimatycznej dla diecezji ryskiej oraz stworzenie ekumenicznej rady ds. ekologii integralnej przy Caritas Latvia.

Spotkanie z wiernymi w poniedziałek wieczorem z kolei koncentrowało się na uzmysłowieniu audytorium wielorakich zagrożeń płynących z naszej beztroski lub wprost grzechu wobec stworzenia oraz tego jak my, indywidualnie i wspólnotowo, powinnyśmy się nawracać i słyszeć wołanie o pomoc Matki Ziemi i płacz biednych, którzy są najbardziej dotknięci konsekwencjami zmian ekologicznych i klimatycznych.

Ojciec Stanisław wykazał się również niezwykłymi umiejętnościami w nauczaniu i rozmowie z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z katolickiego gimnazjum w Rydze. Miłość Boga do stworzenia umie on przekuć na każdy, nawet najprostszy język, a jego pełne franciszkańskiej prostoty i uniwersalnego zachwytu nad światem gesty uczyniły zrozumiałą dla wszystkich troskę o Matkę Ziemię.

Polecamy także słuchaczom Radia Maryja i wszystkim zainteresowanym bardzo ciekawy wywiad z o. Stanisławem, którego archiwalne nagranie znajduje się na portalu Radio Marija Latvija.

Ostatnim punktem wizyty o. Stanisława było zaproszenie do udziału w świętowaniu Bożego Ciała w parafii Gulbene, gdzie proboszczem jest ks. Andrzej Stokłosa. Franciszkanin w kazaniu odpustowym pokazał nierozerwalny związek przeżywania Eucharystii i zachwytu nad stworzeniem. Dopiero doceniając wspólnie te dwa dary Boże, jesteśmy w pełni docenić Jego niezwykłą miłość do nas – powiedział cytując punkt 236 encykliki Laudato si’.

Na koniec warto również wspomnieć, że wizyta ta nie udałaby się  bez ufających w ten projekt sponsorów, gościnności Domu Świętej Rodziny  i opiekuńczości jego dyrektor Inese Śvelke, otwartości gospodarza parafii Marii Magdaleny proboszcza ks. Andrisa Kravalisa, zawodowstwa Marisa Velika w przeprowadzeniu bardzo ciekawego wywiadu dla Radia Maryja oraz niezwykłego zaufania dyrektor Caritas Latvia – Egity Volinskiej. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkich osób!

Weronika Felcis