• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Członkowie Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan spotkali się w Bazylei w maju 2005 roku. 120 delegatów i gości reprezentowało chrześcijan z 30 krajów europejskich i spoza jej granic. Jako członkowie Kościoła anglikańskiego, prawosławnego, protestanckiego, starokatolickiego i rzymsko-katolickiego, przynieśliśmy bogatą różnorodność tradycji teologicznych, problemów ekologicznych i doświadczeń kościelnych. Wspólnie dzieliliśmy jednak jedną pilną kwestię: w jaki sposób my, jako lud Jezusa Chrystusa, jesteśmy wezwani do ukazania Jego miłości do całego Bożego stworzenia w samym środku kryzysu ekologicznego.

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I
Fanar, 1 września 1994

Modlitwa za wszystkie stworzenia

Bracia i Dzieci w Panu!
Przy wielu okazjach w roku kościelnym Kościół modli się, aby Bóg uchronił ludzi przed naturalnymi katastrofami: trzęsieniami ziemi, sztormami, głodem i powodziami. Teraz ma miejsce coś zupełnie przeciwnego. Pierwszego września, w dzień poświęcony Bożemu dziełu, Kościół błaga Stwórcę, by uchronił naturę od klęsk spowodowanych przez człowieka, klęsk takich jak: zanieczyszczenie, wojna, wyzysk, śmiecie i sekularyzm. Może wydawać się to wyjątkowo paradoksalne, że ciało osoby wierzącej, utożsamiane zastępczo z całą naturą, błaga Boga o ochronę przed samym sobą, przed swoimi własnymi działaniami. Z tej właśnie perspektywy Kościół, w swojej mądrości, stawia nam przed oczyma przesłanie o głębokim znaczeniu; przesłanie, które dotyka centralnego problemu upadłej ludzkości i jej odrodzenia. Tym problemem jest wyraźne oddzielenie grzechu indywidualnego od zbiorowej odpowiedzialności.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce przeżywa rok 2019 jako rok troski o stworzenie. Jego Synod przyjął specjalny dokument który publikujemy w całości. Mówi on o zmianach klimatycznych, zanieczyszczeniu środowiska, anomaliach atmosferycznych jako widocznych skutkach postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie. Przypomniano, że Kościoły są powołane do działań w teologii, edukacji i gospodarce. Odwołano się do biblijnej historii stworzenia człowieka, do jego odpowiedzialności za stworzenie oraz wskazano szereg konkretnych zaleceń jak gospodarowanie w parafii, w kościołach, ich otoczeniu czy na cmentarzach.  

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała apel pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”. W radzie, powołanej przez bp. Piotra Liberę, zasiada dziesięciu przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Celem pracy gremium jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska, odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. Rada publikuje oświadczenia, dotyczące najważniejszych wydarzeń w społeczeństwie i Kościele. Przewodniczącym jest ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista i etyk, wykładowca na UKSW i w płockim WSD. On to w imieniu rady podpisał apel. Publikujemy jego treść.

Szczyt Klimatyczny COP24 organizowany przez ONZ w grudniu w Katowicach zgromadzi ponad 30 tys. uczestników ze wszystkich krajów świata. Oprócz negocjacji, spotkań politycznych i biznesowych będzie miejsce na liczne wydarzenia religijne. Gromadzimy różne informacje o inicjatywach w ramach Strefa Duchowej na COP24: o modlitwach, pielgrzymkach, spotkaniach ekumenicznych, panelach dyskusyjnych, eventach i konferencjach naukowych. Wszystko „W trosce o wspólny dom. byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie…”. Prezentujemy nasz wykaz tych wydarzeń.

bishops sign petition climate change 690x450Biskupi z różnych stron świata podpisali 20.09.2018 w Rzymie deklarację, w której wezwali rządy państw do „podjęcia ambitnych i natychmiastowych działań, by przeciwstawić się i przezwyciężyć niszczącym skutkom kryzysu klimatycznego”. Apel został wystosowany przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24, jaki odbędzie się w Katowicach. Liderzy kościelni z konferencji episkopatów z różnych krajów i kontynentów nawołują do wprowadzenia w życie Porozumienia Paryskiego dla dobra ludzkości i naszej planety. Prezentujemy pełny tekst tego dokumentu z przesłaniem sprawiedliwości klimatycznej.

apel kosciolow w PolsceApel podpisali rok temu liderzy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumeniczne oraz szef Konferencji Episkopatu Polski. „Chrześcijanin jest wezwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez swe czyny. Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny. Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych, zaangażowanych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa.”   

Nowy cykl ECO-MENIA: "Uprawiać i strzec".Może chrześcijanin, to niekoniecznie tylko ten, który głośno opowiada za – jak to się współcześnie mówi – ruchami „pro life”, ale też ten, któremu nie jest obojętny los kamienia, drzewa i zwierzęcia? - pisze Łukasz Paweł-Skurczyński, kaznodzieja świecki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Startujemy z nowym cyklem "ECO-MENIA".