• znicze
  • fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • MNIEJ – smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIECEJ – czystego nieba, porządku, harmonii i piękna!
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Nasz świat jest Bożym stworzeniem. Propozycja tekstów do wykorzystania w Mszy Świętej.

Sakrament Eucharystii, Msza Święta, znajduje się w samym centrum naszego chrześcijańskiego życia. Daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość nawiązania głębokiej łączności z Bogiem i z całą materialną rzeczywistością. Jest wyjątkowym miejscem spotkania tego, co Boskie i tego, co ziemskie. Tu składamy dziękczynienie za wszelkie dobro w nas i wokół nas. Tu uwielbiamy Stwórcę i Pana Wszechświata za wielkie dzieła, które stale czyni. Tu prosimy o odnowienie naszych myśli, serc i zmysłów, abyśmy w przemieniony, Boży sposób, postrzegali naszych bliźnich i całą przyrodę. Tu wreszcie przepraszamy za zło i grzech, które niszczą Bożą harmonię w świecie.

Proponujemy takie przygotowanie liturgii mszalnej, aby pomogła jak najpełniej wyrazić w modlitwie nasze doświadczenie świata jako Bożego Stworzenia. Jest to propozycja przede wszystkim dla duszpasterzy, ale wymaga ona zaangażowania kilkuosobowej grupy. Najbardziej rozbudowana jest procesja z darami i na jej przygotowanie należy zwrócić szczególną uwagę. Należy też dobrać odpowiednie śpiewy.

Modlitwa różańcowa z Królową Nieba i Ziemi

Jest to propozycja nabożeństwa Słowa Bożego z wykorzystaniem tekstów Pisma św. o wodzie. Wyraża biblijną historię wody oraz naszą wdzięczność za ten dar. Była zrealizowana w terenie, gdzie w charakterystycznych miejscach zatrzymywaliśmy się na odprawienie kolejnych czterech części. Od piątej części byliśmy nad jeziorem i z niego każdy zaczerpnął wody i wlał do dużego naczynia. Ale wszystko może też być zorganizowane w kościele lub odpowiednim pomieszczeniu. Oprócz prowadzącego zaangażowani byli trzej lektorzy oraz grupa muzyczna.

OBRZĘDY WSTĘPNE

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Uwielbiajmy Pana, Boga naszego, który wszystko mądrze uczynił. Amen.

Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu i w sobie właściwy sposób uwielbiają Stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem (por. Rdz 9,9-10). Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej (por. Wj 12,3-14). We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz (por. Jon 2,1-11). Kruki żywiły Eliasza na pustyni (por. 1 Krl 17,6). Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi (por. Jon 3,7) i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa.
Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławiajmy Stwórcę i składajmy Mu dzięki za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Prośmy także, abyśmy uznając naszą godność, żyli według Bożego Prawa.

Ekologia zaczyna się od nawróconego, zakochanego w Bogu i Jego stworzeniach serca.

Rachunek sumienia nie tylko dla ekologów

Do spowiedzi przygotowujemy się przeprowadzając rachunek sumienia. Często jednak zdarza się nam pomijać pewną sferę, która w rzeczywistości jest nam bardzo bliska.. pomijamy relacje przyrodą. Tymczasem nasze pojmowanie matki ziemi, stosunek do wszelkiego istnienia dużo mówi o naszym nawróceniu. Ekologia zaczyna się od serca. Bez przemiany serca, nawrócenia swego myślenia i działania w stosunku do Boga, siebie, bliźniego i całego świata, nie ma mowy o autentycznych i trwałych owocach rachunku sumienia.

REFA na Wielki PostWielki Post to kolejna szansa, aby lepiej uporządkować swoje życie. Post może nam pomóc przywrócić zachwianą równowagę, wspomóc siły obronne organizmu, leczyć choroby współczesnej cywilizacji. Jednocześnie może uzdrowić naszą duszę i zbliżyć do Boga. Publikujemy kalendarz REFA na Wielki Post 2014. Oto 7 propozycji na pierwszy postny tydzień. Zachęcamy do włączenia się w jego powstawanie przez najbliższe 40 dni. "...znak popiołu przenosi nas ku wielkiemu obrazowi stworzenia, gdzie mówi się, że istota ludzka jest szczególnym połączeniem materii i Bożego tchnienia, poprzez obraz prochu ziemi ulepionego przez Boga i ożywionego Jego tchnieniem tchniętym w nozdrza nowego stworzenia." (Benedykt XVI, 22.02.2012)

Czy błogosławimy przyrodę i jej mieszkańców? Prezentujemy obrzęd błogosławieństwa pól, zasiewów i pastwisk i pamiętajmy, że sprawowanie błogosławieństwa jest nie tyle "konsekrowaniem" prezentowanego przedmiotu, ile w pierwszym rzędzie chce obudzić w uczestnikach postawę wdzięczności wobec Boga, który stworzył cały świat przyrody.

 

Jak przywrócić naszej świadomości właściwy obraz przyrody a w ten sposób doświadczać obecność Boga w materialnych elementach świata? Co znaczy "pachnieć jak owce", być pasterzami stada i rybakami ludzi? Teksty liturgiczne Wielkiego Czwartku pięknie rozwijają myślenie sakramentalne o darach przyrody... W Wielki Czwartek 20 marca 2008 miałem szczęście być w bazylice św. Piotra i celebrować z Ojcem Świętym Benedyktem XVI Mszę Krzyżma Świętego. My kapłani przybyli na swe święto wypełniliśmy wtedy ponad połowę bazyliki. Razem odnowiliśmy nasze przyrzeczenia kapłańskie i wysłuchaliśmy papieskiej refleksji o kapłaństwie.