• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Pisać o wodzie jest trudno, bez używania wielokrotnie powielanych haseł i poruszania powszechnie znanych problemów. Zagadnienia związane z brakiem czystej wody przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju  wydają się odległe.To wszystko dzięki sprawnej sieci wodociągów. Niepokoi wzrost opłat za wodę. Natomiast kurek z wodą działa i jest standardem niemal w każdym polskim domu. Okazuje się niestety, że na obszarach naszego kraju, objętych deficytem wody proporcje ilości wody przypadające na mieszkańca, w skrajnych przypadkach, są podobne do egipskich.

 

 

Woda w Polsce – czyli nie jesteśmy w Egipcie.

Przyczyn jest wiele. Wraz z rozwojem cywilizacji, postępującą urbanizacją oraz rozwojem rolnictwa, które musi podołać zwiększającemu się popytowi na żywność, zużycie wody rośnie.

W przyrodzie następuje obieg wody – co oznacza, że woda w tym cyklu krąży i co napawa optymizmem, wraca. Człowiek swoją aktywnością jednak przerywa ten naturalny ciąg zdarzeń poprzez m.in.: regulację rzek (nieuregulowane brzegi rzek retencjonują wodę), urbanizację (szczelna zabudowa, bez drenażu oraz powierzchni absorbujących wodę - jak parki, trawniki, zielone dachy…),  karczowanie lasów i agresywną politykę rolną (efektem są obszary, z których woda zbyt szybko odparowuje) oraz skażenie wód przez środki chemiczne, przede wszystkim te stosowane w rolnictwie.

Dodatkowym, naturalnym czynnikiem wpływającym na zasoby wody słodkiej jest ukształtowanie terenu – na „płaskich” obszarach chmury nie mają zatrzymujących je barier.  

Problemy opisane powyżej dotyczą wielu miejsc na naszym globie, różne są natomiast wymiary i znaczenie konkretnych zjawisk w danym miejscu – zróżnicowane są także stosowane rozwiązania. I tak na przykład miasto Meksyk zmniejszyło znacznie zużycie wody… remontując i uszczelniając rury.

W wielu nowoczesnych budynkach wykorzystuje się tzw. szarą wodę oraz wodę opadową.  W rolnictwie taką dobrą praktyką jest nawadnianie kropelkowe oraz inne możliwie oszczędne i skuteczne sposoby zapewnienia roślinom wody.

Świadome problemu społeczności co raz częściej (i bardziej odważnie) rozwiązują problem deficytu wody.

Jak śpiewał Bob Marley:

“No water can quench my thirst
I'm in bed send me a nurse
 I'm thirsty thirsty Lord o' Mercy”


Warto rozważać alternatywy i szukać rozwiązań, tak by słowa te nie zyskały nowego znaczenia…

zródła:

http://ulicaekologiczna.pl/

http://www.swiatowydzienwody.pl/

http://www.national-geographic.pl

GR

1000 Characters left