biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Zaangażowanie w ochronę środowiska nie jest domeną zielonych, a przejawem chrześcijaństwa – mówił papież. Zachęcał, aby w otaczającym świecie przyrody widzieć twórcze działanie Boga, pracę Stwórcy nieustannie ożywiającego stworzenie. Franciszek wyjaśniał, że odpowiedzią na stworzenie jest nasza praca, aby go strzec, unikając postawy właścicieli stworzenia, aby odnaleźć się w roli mądrych zarządców i gospodarzy. Papież podkreślił, że zangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest naszą odpowiedzialnością. Przestrzegał przed byciem „chrześcijaninem, który nie troszczy się o świat stworzony”. 

 

Podczas porannej Mszy św. w kaplicy Świętej Marty, odprawionej 9 lutego 2015 r., papież Franciszek zachęcał do współpracy z Bogiem i troski o świat stworzony, powierzony opiece człowieka.

 

Pierwsze i drugie stworzenie

Ojciec Święty, odwołując się do Ewangelii św. Marka (6, 53-56), zwrócił uwagę, że „widzimy «inne stwarzanie» Boga”, a mianowicie „to, będące dziełem Jezusa, który przychodzi, aby «na nowo stworzyć» to, co zostało zniszczone przez grzech”. Bóg ożywia świat, naprawia zniszczone stworzenie, uzdrawia człowieka. To jest właśnie „ponowne stworzenie”. Wyraża to liturgia, „kiedy wzywa do wypowiedzenia w pięknej modlitwie: «O Boże, Ty, który w tak cudowny sposób stworzyłeś wszechświat, a w jeszcze cudowniejszy go odnowiłeś w odkupieniu»”. A zatem „to «drugie stworzenie» jest wspanialsze od pierwszego, ta druga praca jest wspanialsza”.

 

Nie możemy zawładnąć stworzeniem

Franciszek mówił dalej o innej jeszcze pracy – to „praca utrwalania w wierze, o której Jezus mówi, że robi to Duch Święty”. To jest „działanie Ducha w nas, aby ożywiać słowo Jezusa, aby zachować stworzenie, aby zapewnić przetrwanie temu stworzeniu”. Obecność Ducha ożywia pierwsze i drugie stworzenie. Odnawianie nas, zachowywanie łączności z Stwórcą koresponduje z pracą Boga, ożywianiem i kontynuacją dzieła stworzenia. Krótko mówiąc, „Bóg pracuje, nieustannie pracuje, a my możemy zastanowić się, jak powinniśmy zareagować na to Boże stwarzanie, które zrodziło się z miłości, bo On pracuje z miłości”. Papież podkreśla: „na «pierwsze stworzenie» powinniśmy odpowiedzieć z odpowiedzialnością, jaką powierza nam Pan: «Ziemia jest wasza, uprawiajcie ją; dbajcie, aby się rozwijała!»”. Dlatego „również my jesteśmy odpowiedzialni za rozwój ziemi, mamy dbać o rozwój stworzenia, strzec go i starać się, by się rozwijało zgodnie z Jego prawami: my jesteśmy panami stworzenia, nie właścicielami”. Nie możemy „zawładnąć stworzeniem, ale mamy dbać o jego rozwój, wierni Jego prawom” – mówił Franciszek. Właśnie „taka jest pierwsza odpowiedź na pracę Boga: pracować nad tym, by strzec stworzenia, starać się, aby przynosiło owoc”.

 

Ekologia przejawem chrześcijaństwa

„Kiedy słyszymy, że ludzie organizują zebrania, aby zastanawiać się nad tym, jak chronić świat stworzony, możemy powiedzieć: «Ależ nie, to zieloni!»”. Tymczasem, podkreślił papież, „to nie jest partia zielonych, to przejaw chrześcijaństwa!”. Ojciec Święty dodał: „to jest nasza odpowiedź na «pierwsze stworzenie» Boże, to jest nasza odpowiedzialność!”. Franciszek zaznaczył, że chrześcijanin, który nie troszczy się o świat stworzony, który nie dba o jego rozwój, to chrześcijanin, którego nie obchodzi praca Boga, ten trud zrodzony z miłości Boga do nas”. Papież pwtórzył raz jeszcze: „To jest pierwsza odpowiedź na pierwsze stworzenie: strzeżenie świata stworzonego, dbanie o jego rozwój”.

 

Pojednanie ze Stwórcą i stworzeniem

„Jak odpowiemy na «drugie stworzenie»?” – zapytał Franciszek i zaraz w odpowiedzi przytoczył słowa św. Pawła: „Pojednajcie się z Bogiem”. Chodzi tu o „tę postawę wewnętrznego otwarcia, aby nieustannie iść drogą wewnętrznego pojednania, pojednania wspólnotowego, ponieważ pojednanie jest dziełem Chrystusa”. Święty Paweł mówi dalej: „Bóg pojednał świat w Chrystusie”. Papież wyjaśnił, że to jest własnie druga odpowiedź na drugie stworzenie: „Tak, musimy pojednać się z Panem”.

 

Opieka nad stworzeniem odpowiedzią na działanie Ducha Świętego

Na zakończenie papież podkreślił, że naszą odpowiedzią na działanie Ducha Świętego jest strzeżenie świata stworzonego i dbanie o to, aby się rozwijał; codzienne jednanie się z Jezusem, z Bogiem w Chrystusie i niezasmucanie Ducha Świętego, nieprzepędzanie Go: „On jest gościem naszego serca, Tym, który nam towarzyszy, sprawia, że wzrastamy”.

 

Opracowanie na podstawie: opoka.org.

 

cytat papieża Franciszka o odpowiedzialności