REFA-konf-maleKonferencja „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań" zorganizowana wspólnie przez jezuitów i franciszkanów odbyła się 14.10.2015 w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaproszeni goście wraz ze specjalistami świata nauki zastanawiali się i dyskutowali nad encykliką Laudato si' w kontekście osiągnięć nauki i dotychczasowego nauczania Kościoła. Wzięło udział 11 specjalistów i praktyków różnych specjalności, często odległych dyscyplin nauki – od filozofów i teologów po architekta krajobrazu, czy eksperta od zmian klimatycznych. Pokazano, jak nieduży 160-stronicowy dokument jest bogaty w inspiracje. Publikujemy naszą relację.

logo wneCzy możemy produkować prąd w naszych domach na własny użytek? Czym jest energetyka obywatelska? Kim jest prosument? To pytania, które coraz częściej przebijają się do debaty publicznej w Polsce. Prace nad, spóźnioną już kilka lat, ustawą dotyczącą odnawialnych źródeł energii, nadal przeciągają się, ale zmiany sposobu produkcji prądu w naszym kraju nie da się już zatrzymać. Daje temu wyraz rosnący z dnia na dzień w siłę ruch społeczny „Więcej niż energia”. Również Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu dołączył do już ponad 50 organizacji, instytucji i samorządów popierających ruch energetyki obywatelskiej.

Pożegnaliśmy „księcia polskich etyków chrześcijańskich” śp. ks. prof. Tadeusza Ślipko (1918-2015). W jego imponującym dorobku naukowym w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku znalazła się również etyczna analiza kwestii ekologicznej i relacji do zwierząt. Na naszym portalu przypominamy fragmenty artykułu pt. „Prawo zwierząt czy obowiązek człowieka?” opublikowanego w naukowym roczniku franciszkańskim W nurcie franciszkańskim 11(2002). Pokazuje on co filozofowie pisali na temat świata zwierząt oraz co w tej sprawie z moralnego punktu widzenia zostało powiedziane, a co jeszcze powiedzieć należy.

KAI prezentacja sj-male2Polska prezentacja ekologicznej encykliki Ojca Świętego Franciszka LAUDATO SI', odbyła się równolegle do watykańskiej 18 czerwca 2015 r.  w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tydzień później 25 czerwca odbyła się prezentacja encykliki w Krakowie w sali portretowej Urzędu Miasta. W obu spotkaniach omówienia treści dokumentu dokonał o. Stanisław Jaromi, szef REFA. Franciszkanin ocenił, że nowa encyklika jest „piękna, ekologiczna i franciszkańska". I dodaje: to „wspaniały list papieża do świata, zaproszenie wszystkich ludzi dobrej woli do rozmowy o kształcie świata, naszego jedynego i wspólnego domu".

W Watykanie w ostatnich tygodniach przed publikacją ekoencykliki wyraźne zielone poruszenie. Znacząca była konferencja w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk pt. „Chronić Ziemię i godność ludzkości. Moralne aspekty zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju”, gdzie szukano konsensusu co do tego, że zrównoważony rozwój jest zgodny z wartościami głównych tradycji religijnych i wymaga zwracania uwagi na najsłabszych. Gospodarz spotkania bp Marcelo Sánchez Sorondo cytował Papieża i ogłaszał, że encyklika jest gotowa i przygotowywane są jej tłumaczenia, a zostanie ona ogłoszona pod koniec maja lub na początku czerwca.