Skąd taka fascynacja wskaźnikami ilościowymi, parametrami stałego wzrostu i wielkimi gospodarstwami? – zastanawiałem się słuchając ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju uczestnicząc 6.04.2016 w jej posiedzeniu nt. wsi i rolnictwa. Zabrałem więc głos, by powiedzieć, że to małe jest piękne! Bo takie gospodarstwa dostarczają najlepszą żywność, która ma twarz konkretnego rolnika. Bo to od niego zależy jakość wsi i rolnictwa, od jego miłości do ziemi i do swej pracy. On też najszybciej reaguje na zmiany klimatyczne, gospodarcze czy wszelkie kwestie bezpieczeństwa, w tym żywnościowego, on też najlepiej wpływa na bioróżnorodność.

Lago-Poopo-200pxRajd Dakar, spadkobierca słynnego Paryż-Dakar, od 2009 roku organizowany jest w Ameryce Południowej i każdego roku powoduje nieodwracalne szkody w cennych ekosystemach. W tym roku jego trasa wiedzie m. in. przez boliwijskie jeziora Poopó, które właśnie staje się pustynią. Jaki jest sens, aby współczesny człowiek w swym super nowoczesnym pojeździe stawał do walki z siłami pustyni próbując naśladować wyczyny dawnych pionierów? - pyta o. Kasper Kaproń - Jaki jest sens rajdowych osiągnięć, gdy jesteśmy świadkami systematycznego niszczenia przyrody i ekosystemów, czyli wartości koniecznych, aby człowiek w ogóle mógł żyć?

006-SOS-maleByliśmy wczoraj na wydarzeniu SOS Dla Krakowa. Jasny sygnał poszedł w świat z krakowskiego Rynku. Antysmogowe postulaty przekazano decydentom i do Warszawy. Kraków potrzebuje specjalnych rozwiązań w zdecydowanej poprawie katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza, które trawi miasto od lat... Tymczasem czterech polskich biskupów wystosowało bezprecedensowy apel o podjęcie wspólnych i radykalnych działań w przeciwdziałaniu smogu i wezwało wiernych do zrobienia rachunku sumienia. Komunikat zostanie odczytany w niedzielę, w parafiach na Górnym Śląsku. 

W czasie swego pobytu w Paryżu w związku ze szczytem klimatycznym szef naszego portalu o. Stanisław Jaromi udzielił kilku wywiadów dla różnych mediów. U nas publikujemy fragmenty rozmowy jaką przeprowadził z nim ks. Aleksander Pietrzyk SAC dla wydawanego we Francji po polsku „Głosu katolickiego”. Oto niektóre z pytań: po co taki show? Jak łączyć ekologię z etyką? Gdzie odnaleźć przesłanie encykliki Laudato si' w tych trudnych negocjacjach?... 

piknik-malePaździernik 2015 przyniósł wiele wydarzeń ekologicznych z udziałem REFA. W uroczystość św. Franciszka uczestniczyliśmy w krakowskim pikniku franciszkańskim. 14X odbyła się współorganizowana przez nas konferencja naukowa o encyklice Laudato Si'. 29X w Warszawie Kasper Jakubowski z REFA był prelegentem na sesji „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w." zorganizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną. Miło też nam oznajmić, że szef REFA, o. Stanisław Jaromi został nagrodzony Medalem Polskiej Niezapominajki za zaangażowanie dla ochrony przyrody i kultury.