Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem”, najokazalszy w Polsce i jeden z najokazalszych w Europie liczący ponad 250 lat Pomnik Przyrody jest poważnie zagrożony. Rośnie na terenie Zespołu Opactwa Benedyktynów w Lubiniu w Wielkopolsce, przed wejściem do kościoła, stanowiąc naturalną bramę do świątyni. Ma obwód ok. 5,4 m, wysokość 25 m i potrzebuje naszej pomocy, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia wspaniałego drzewa. Oto historia sprawy, którą przedstawia brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia oraz odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto zaangażować się i ocalić to wyjątkowe drzewo?

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu pochodzi z XI wieku. Od początku jest szczególnie poświęcone Matce Bożej w tajemnicy Jej narodzenia. Prezydent Rzeczypospolitej nadał zespołowi Opactwa tytuł: Pomnik Historii. Jedną z przyczyn tego ważnego tytułu jest żywa ozdoba przed Świątynią, a mianowicie stary, rozłożysty, olbrzymi kasztanowiec. Jest zdecydowanie najokazalszym w Polsce i jednym z najokazalszych w Europie. Ten pomnik przyrody został nazwany „Benedyktem”. Jest bardzo żywotny, ale grozi mu nagłe zniszczenie. Kilka lat temu wyłamał się jeden z konarów, a najbardziej zagrożony konar jest większy od głównego przewodnika, do którego został przywiązany, więc w przypadku wyłamania najprawdopodobniej zniszczone zostałoby praktycznie całe drzewo. Wykonana ekspertyza stanu drzewa wskazuje na konieczność projektu i montażu stalowych podpór pod konary.

Fachową opiekę nad kasztanowcem powierzamy najwyższej klasy specjalistom, którzy zabezpieczali słynny dąb Bartek.

Skąd środki finansowe?

Bardzo szacunkowy koszt przedsięwzięcia to około 200 000 zł. Zabezpieczenia powinny być wykonane szybko, jednak być może, że z powodu trudności finansowych, będzie konieczność wydłużenia czasu do wystarczającego zabezpieczenia kasztanowca, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że obiektywnie istnieje niebezpieczeństwo gwałtownego zniszczenia praktycznie całego olbrzymiego drzewa. Obecnie przygotowywana jest koncepcja podpór pod konary oraz oszacowanie kosztu całego przedsięwzięcia.

W poszukiwaniu funduszy zwracamy się do instytucji publicznych i samorządowych. Od niektórych mamy pewne wsparcie, ale prace są kosztowne i pilne. Musimy, zatem szukać także innych źródeł finansowania, dlatego zachęcamy wszystkich mogących nas wesprzeć przez datki na subkonto zamieszczone na naszej stronie internetowej, w zakładce - kasztanowiec. Subkonto jest zastrzeżone dla celu ratowania kasztanowca Benedykta. Można nam też pomóc w nagłośnieniu sprawy przez np. umieszczenie informacji na stronie internetowej czy w innych środkach społecznego przekazu. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc.

Dlaczego warto ocalić to wyjątkowe drzewo?

Na ogół podkreśla się wielkie znaczenie ekologiczne, kulturowe czy krajobrazowe pomników przyrody. W przypadku omawianego kasztanowca występuje także wyjątkowe, sakralne znaczenie. Polega ono na służebnej funkcji wobec Świątyni - jako ozdoba. Wskazuje na to szereg okoliczności. Najpierw, umiejscowienie drzewa względem Świątyni, rośnie przed głównym wejściem, a więc zupełnie analogicznie jak rośliny ozdobne przed wejściami do domów mieszkalnych. Dalej wiek i wielkość drzewa, które przystoją Świątyni. Ponadto wśród ozdób Kościoła, ta jest w pewnym sensie jedną z najważniejszych, ponieważ w wypadku zniszczenia, nie można jej wymienić za żadną cenę, a niebezpieczeństwo nagłego jego zniszczenia jest bardzo możliwe.

To tylko niektóre z powodów zachęcających do ratowania tego wyjątkowego drzewa. Jeszcze raz zachęcamy do wsparcia nas w ocaleniu tej wyjątkowej, być może nawet w skali całego świata, ozdoby Świątyni. Więcej informacji na temat „Benedykta” na: http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec

brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia