Strażacy w Kalifornii toczą walkę z olbrzymim pożarem lasów i zarośli zagrażającym parkowi narodowemu Yosemite i zbiornikowi wody pitnej dla San Francisco. Pożar rozszerzył się na obszar 526 km kwadratowych i opanowany jest w zaledwie 7 proc – donosi PAP. Warto zatem zastanowić się, czy wiem, co zrobić, gdy znajdę się w pobliżu płonącego lasu. Pożary są jednym z największych zagrożeń dla lasów. A polskie lasy zaliczają się do wyjątkowo łatwopalnych. Jest to, między innymi, skutek dużego udziału siedlisk borowych oraz dominacja sosny w składzie gatunkowym. Znaczenie ma także wiek drzewostanów, bowiem najbardziej palne są lasy młode do 40 roku życia, a takich mamy bardzo dużo.

 

 

Różna jest podatność różnych lasów na pożar. W dużej mierze zależy ona od warunków pogodowych. Przy temperaturze powyżej 24oC, wilgotności względnej powietrza poniżej 40%., braku opadów oraz braku zachmurzenia mówimy o tzw. pogodzie pożarowej. Opady lub ich brak wpływają na wilgotność ściółki. Dodatkowo utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. Progiem granicznym wilgotności ściółki jest wartość 30%. Spadek wilgotności ściółki poniżej tej wartości znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5-dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Analiza statystyk dotyczących pożarów lasów oraz ich przyczyn (przyczyną większości pożarów są przypadkowe zaprószenia ognia oraz podpalenia) wskazuje, że poziom wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń jakie stwarza nieostrożne posługiwanie się ogniem na obszarach leśnych jest wciąż niewystarczający.

Według straży pożarnej największe zagrożenie pożarowe w lasach tworzą osoby korzystające z letniego wypoczynku oraz zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów wynika z naruszania przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używania ognia otwartego, palenia papierosów, ognisk, użytkowania grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Stosunkowo często pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Już z takiego rejestru stanu rzeczy wnikają podstawowe formy zapobiegania im. Las jest niestety doskonałym materiałem palnym, ale sam się nie zapali. Aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za prawie wszystkie pożary lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie.

 

Widzisz pożar – Wiesz, że trzeba działać! Ale jak?

Po pierwsze nie tracić głowy!!! Rozejrzeć się dookoła i ostrzec osoby będące w strefie zagrożenia. Niezwłocznie zaalarmować straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

1.      Swoje imię i nazwisko, oraz numer telefonu, z którego zgłasza się pożar.

2.      Możliwie dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali (np. „przy drodze z Zielonki do Gródka, około kilometra za wsią Dębno, po prawej stronie – jadąc w kierunku Gródka, około 200 metrów w głąb lasu”). Jeżeli mamy taką możliwość podajemy pozycję odczytaną z GPS.

3.      Co się pali (czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody, czy stary, iglasty, czy liściasty), w miarę możliwości określić szacunkowo powierzchnię pożaru (np. „pali się ściółka w starym drzewostanie iglastym na powierzchni wielkości boiska do siatkówki”).

4.      Czy zagrożeni są ludzie i budynki (np. „nie ma zagrożenia dla ludzi i mienia”)

5.      Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący zgłoszenie może zażądać:

1.      Potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie.

2.      Podania dodatkowych informacji przez oddzwonienie.

Pamiętajmy: 

1.      Alarmując straż pożarną mówmy wolno i wyraźnie – naturalna chęć zaalarmowania jak najszybciej poprzez jej wykrzykiwanie informacji OPOŹNIA jej przekazanie czyniąc niezrozumiałą i nieprecyzyjną.

2.      Odpowiadajmy spokojnie i dokładnie na pytania dyżurnego – to doświadczony profesjonalista, który na podstawie zebranych informacji zadecyduje, jakie siły wysłać do pożaru.

Pożar lasu to tragedia dla ludzi, zwierząt i całej przyrody!

opr. sj