W 2012 roku w Krakowie ruszyła kampania społeczna „Kraków chce oddychać”. Zaprojektowano bilbordy kobiety, mężczyzny, dziecka i psa w maskach przeciwpyłowych. Inicjatywę poparli lekarze, artyści, uczeni, dziennikarze i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, który powstał w Krakowie na początku lat 80. Jesteśmy mieszkańcami, którzy chcą żeby powietrze w Krakowie było bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Celem naszej inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w mieście, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla naszego zdrowia – opowiada Ewa Lutomska, założycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.

„W Krakowie oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Europie! Krakowskie powietrze zatrute jest m.in. pyłem zawieszonym, benzo(a)pirenem oraz dwutlenkiem azotu” – precyzuje inicjatorka przedsięwzięcia.

Badania naukowe pokazują, że zanieczyszczenia, którymi oddychają mieszkańcy Krakowa wywołują zaostrzenia astmy i inne choroby górnych dróg oddechowych, zwiększają ryzyko zawału serca oraz nowotworów.

Badania prowadzone przez krakowskich lekarzy wykazały zwiększone ryzyko zdrowotne dla płodu i rozwoju dzieci – krakowskie dzieci są bardziej podatne na choroby niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem.

Dlatego pomysłodawcy akcji zbierają w Internecie podpisy pod petycją do władz samorządowych, aby w Krakowie zakazały palenia węglem i innymi paliwami stałymi w piecach domowych, przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego na dostosowanie instalacji grzewczych.

Jednocześnie apelują do władz, aby zapewniły dofinansowanie do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany pieców węglowych na piece gazowe czy inne źródła ciepła nie powodujące niskiej emisji oraz zapewniły dopłaty dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na poniesienie zwiększonych kosztów ogrzewania.

Zaangażowani w kampanię na rzecz czystego powietrza w Krakowie, zaapelowali także o zwiększenie skuteczności działań Straży Miejskiej w zwalczaniu palenia śmieci, a także zażądali wprowadzenia rozwiązań ograniczających ruch samochodowy przy jednoczesnym dostosowaniu komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury rowerowej.

 

 

Więcej na temat kampanii na stronie: www.krakowskialarmsmogowy.pl Tam też można podpisać petycję ws. skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.

 

jms