• warsztaty REFA
  • Ira Goldstein
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Cytat Franciszek
  • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
  • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

BXVI o pozytywnej roli mediów społecznościowych

"Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji" - stwierdził papież na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu. BXVI podkreślił znaczenie tworzenia przestrzeni publicznej debaty, w której można wymieniać się  pomysłami, informacjami, opiniami i mogą tworzyć się nowe więzi i formy wspólnoty. Czy media społecznościowe mogą sprzyjać ekologii komunikacji międzyludzkiej?

 

BlogujemyO nowej monografii ptaków drapieżnych naszych wschodnich sąsiadów przeczytacie na blogu "O PRZYRODZIE NA WSCHODZIE". Natomiast w "OGRODZIE BRATA FRANCISZKA" znajdziecie parę praktycznych porad jak dokarmiać ptaki w ogrodzie. Temat jest bardzo na czasie. Więcej o nowych blogach tematycznych...

Audycja Eko-spotkania w  Radiu KrakówW  Radiu Kraków Ewa Szkurłat rozmawiała z ojcem Janem Marią Szewkiem i ojcem Zbigniewem Świerczkiem z REFA. Temat audycji Eko-spotkania dotyczył znaczenia ochrony przyrody w życiu wierzących, kwestii odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz moralnej strony niszczenia środowiska. Duchowni  odnieśli się tym samym do treści ostatniego apelu zwierzchników Kościołów w Polsce.

Zwierzchnicy Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego podpisali dziś w Warszawie wspólny apel o ochronę stworzenia.

- To cenna inicjatywa i dobry początek do dalszych wspólnych chrześcijańskich inicjatyw na rzecz Bożego stworzenia - komentują polscy franciszkanie, zaangażowani w ekologię.

Oto pierwsze komentarze uczestników Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu o. Zbigniewa Świerczka, o. Jana Marii Szewka i o. Stanisława Jaromi.

 

Publikujemy tekst apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia który został podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju.
To pierwszy tego rodzaju dokument, który przypomina, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka” i wzywa do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz mądrej ascezy poprzez unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnację z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań..

Drzewo - choinka spod Okna Papieskiego zostanie zmielone (zrębkowane) i przeznaczone na kompost (podsypkę) w szkółce leśnej w Kłaju. W ten sposób stanie się nawozem dla kolejnego pokolenia drzew. Wiosną leśnicy wysieją nasiona drzew i za 2-3 lata (w zależności od gatunku drzewa) sadzonki zostaną posadzone w Puszczy Niepołomickiej. W ten sposób dopełni się cykl życia najsłynniejszego w czasie Bożego Narodzenia drzewa w Krakowie. Centrum Krakowa w czasie Bożego Narodzenia przesuwa się na franciszkański skwerek pomiędzy klasztorem franciszkanów, bazyliką św. Franciszka, plantami a kurią biskupią z tzw. oknem papieskim. Tutaj odbywają się przedstawienia żywej szopki, tu trwa świąteczne kolędowanie i tu wreszcie stoli owa wyjątkowa choinka.

Do historycznego wydarzenia dojdzie 16 stycznia 2013 r., podczas konferencji ekumenicznej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. Tego dnia wysocy rangą przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej podpiszą wspólny apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia.

Będzie to pierwszy tego rodzaju apel sygnowany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju.

Podpisanie wspólnego Apelu o ochronę stworzenia planowane jest na godz. 12.00 w sali plenarnej KEP. Na ceremonię składać się będą czytania biblijne o stworzeniu, odczytanie tekstu apelu i wspólna modlitwa.

Przeważnie pochodzi z importu. Znajdziesz to w każdym większym mieście na świecie. W Port-au-Prince po trzęsieniu ziemi cena sztuki spadła do pięćdziesięciu dolarów. Z kolei w Wiedniu można to kupić za pięć tysięcy euro, wynająć za czterdzieści. Jeżeli twoja koszulka pochodzi z Indii, to prawdopodobnie na którymś z etapów produkcji miała z tym styczność. To niewolnik. Taką niezwykłą definicję wielkiego, wstydliwego problemu współczesności proponuje Paweł Cywiński z Magazynu Kontakt. Prezentujemy fragmenty jego ważnego tekstu. Paweł Cywiński jest redaktorem działu Poza Europą Magazynu Kontakt. Za ten tekst otrzymał II nagrodę w konkursie literackim Międzynarodowego Festiwalu Filmowego HumanDoc w 2012 roku.

Jeśli mędrcy, którzy prowadzeni przez gwiazdę, szukali króla żydowskiego, reprezentują podążanie narodów do Chrystusa, znaczy to, że kosmos mówi o Chrystusie oraz że dla człowieka w jego realnej kondycji jego język nie jest w pełni zrozumiały. Język stworzenia dostarcza wielu wskazówek. Budzi w człowieku przeczucie Stwórcy. Budzi nadto oczekiwanie, a nawet nadzieję, że ten Bóg się kiedyś ukaże. Budzi jednocześnie świadomość, że człowiek może i powinien wyjść Mu naprzeciw…Te refleksje zapisał Benedykt XVI w swej książce „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”. Przypominamy je dziś prezentując kilka fotografii z krakowskiego Orszaku Trzech Króli autorstwa o. Stanisława Jaromi.

„To, co zrobimy (oraz to, czego nie zrobimy), zdeterminuje naszą przyszłość” – często tak myślimy na początku roku. Jeśli więc warto polecić naszym czytelnikom jakąś poważną lekturę, która może wzbogacić noworoczne refleksje i chcemy, aby była to księgarska nowość, to nasz wybór jest następujący: przeczytaj Świat na rozdrożu.
Jej autor Marcin Popkiewicz przekonuje „Najważniejsze przy podejmowaniu dobrych i odpowiedzialnych decyzji w wymagającej sytuacji, są wiedza i zrozumienie” i zaprasza nas w fascynującą intelektualnie i poznawczo podróż...