• warsztaty REFA
  • Ira Goldstein
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Cytat Franciszek
  • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
  • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

Dobre Żniwa – organizowane co roku seminarium dla eko-rolników, przetwórców i entuzjastów żywności BIO. Wystapią m.in. Werner Vogt-Kaute z Naturland, Reinhard Ortlireb z Bioland, o. Stanisław Jaromi z REFA oraz doświadczeni rolnicy i fachowcy. Zaprasza Stowarzyszenie ZIARNO w dniach 4-5 kwietnia 2013 do swego ośrodka w Grzybowie na Mazowszu.

 

W kolejną rocznicę śmierci naszego Papieża przypomnijmy, że bł. Jan Paweł II głosił cywilizację miłości opartej na prymacie osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, opcji, aby „bardziej być” przed „więcej mieć”, które to wielkie ideały stały się celem REFA.
Mocno angażował się w nauczanie o moralnym wymiarze kryzysów świata, również kryzysu ekologicznego i wspólnie z Patriarchą Bartłomiejem podpisał historyczną deklarację „O obowiązku szanowania świata stworzonego”.
Ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów a podróżując po świecie ze czcią całował Matkę Ziemię.

Do Polaków w Zamościu wołał z zaangażowaniem: Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

 

Wielkanoc – zwycięstwo życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą. Wielka Sobota tradycyjnie każe odwiedzić krakowskie kościoły i pomedytować nad przesłaniem różnych Bożych Grobów.
Jak zwykle najciekawsze są w kościołach franciszkańskich: pełne światła, kwiatów, dynamiki, optymizmu; u pijarów jest artystycznie, u dominikanów intrygująco i mało zrozumiale…

Eko-zadania dla papieża FranciszkaW kościele katolickim zaczęła się epoka Papieża Franciszka. Czytamy teksty opisujące jego prosty, skromny styl życia, zaangażowanie na rzecz ubogich. Cieszymy się, że biskupem Rzymu i świata całego jest kardynał z Nowego Świata; że zakonnik, że wrażliwy na świat stworzenia, że to jezuita o prawdziwie franciszkańskiej duszy. A jednak wiemy, że sprawa jest niezwykle trudna, że próba wprowadzenia św. Franciszka z Asyżu w mury Watykanu i w życie współczesnego Kościoła może być skazana na klęskę.. Czy papież, który przyjmuje tak znaczące imię zdaje sobie sprawę z oczekiwań, jakie prowokuje? Czy da radę zrealizować choć niektóre z zadań o jakich słyszymy od chwili jego wyboru? Ale też można zapytać, czego konkretnie od niego oczekujemy? Co na przykład podpowiedzieliby ekolodzy i chrześcijańscy ekolodzy?

Papież-biskup, Papież-Franciszek, Papież-jezuita, Papież-Argentyńczyk…Na łamach najnowszego "Tygodnika Powszechnego" różne wymiary pontyfikatu Papieża prezentują Piotr Sikora, ks. Jacek Prusak SJ, Katarzyna Wydra oraz redaktor naszego portalu o. Stanisław Jaromi OFMConv. „Wszyscy podkreślają znaczenie imienia nowego papieża. A jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że sprawa jest więcej niż karkołomna i próba wprowadzenia idei św. Franciszka za mury Watykanu jest skazana na klęskę” – pisze w nowym „Tygodniku Powszechnym” o. Stanisław Jaromi, franciszkanin, znany z zaangażowania w ruch ekologiczny. Jego zdaniem, Watykan i zakonna tradycja ubóstwa, którą od początku podkreśla nowo wybrany papież, „to zupełnie inne światy duchowe i religijne”.

Nawiązując do Apelu o Ochronę Stworzenia, jako „wydarzenia bez precedensu w polskim Kościele” o eko-zadaniach dla Kościoła pisze Justyna Barańska na łamach Magazynu Kontakt - wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej czasopisma społeczno-kulturalnego. Autorka to historyczka, działaczka społeczna, publikuje czasem tu i ówdzie, mieszka we Wrocławiu. Pyta odważnie czy „kościelna ekologia” to domena lewicy, czy prawicy? 

 

Budynki pasywne, rozsądne gospodarowanie energią z myślą o środowisku – są to tematy żywo dyskutowane, powstaje też co raz więcej obiektów projektowanych tak by ich wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. I jest to tendencja nie tylko w „budownictwie świeckim”... Przykładem inicjatywy ekologicznej w polskim Kościele może być powstałe w 2011 roku Stowarzyszenie Etyka i Energia wzorowane na szwedzkiej organizacji Etik & Energi.

 

Raport szwedzkich naukowców: miasta i bioróżnorodnośćWarto spojrzeć na środowisko przyrodnicze miasta w szerszym, globalnym kontekście. W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu...