• warsztaty REFA
  • Ira Goldstein
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Cytat Franciszek
  • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
  • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

Walny zjazd REFA w LegnicyNowy portal chrześcijańskich ekologów, kampania "Czyńcie Sobie Ziemię Kochaną!" ze środków Renovabis oraz obchody 30-lecia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu to – według przewodniczącego REFA o. Stanisława Jaromi – największe wydarzenia stowarzyszenia w minionym trzechleciu. Podkreślić należy także stałą obecność REFA w mediach, udział w przygotowaniu wystawy "Arbores Vitae" w Krakowie oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami.

Po raz dwudziesty z okazji Dnia Ziemi w centrum Dolnego Śląska odbyła się ekologiczna pielgrzymka drogą kalwaryjską na Górzec (445 m npm.) W tym roku rozważania drogi krzyżowej na pocysterskiej Kalwarii prowadzili członkowie REFA o. Stanisław Jaromi, Gabrysia Rusek i Kasper Jakubowski. Całość organizował i prowadził Edward Wiśniewski z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" Parku Krajobrazowego "Chełmy".

Śp. prof. Stefan Kozłowski (1928-2007) – wybitny ekolog i geolog, taternik, nauczyciel akademicki i polityk, poseł na Sejm X kadencji, minister ochrony środowiska w rządzie Jana Olszewskiego, honorowy członek REFA patronem szkoły w Gdyni. Na uroczystościach reprezentowała nas Grażyna Wolniakowska, gdyński członek REFA.

Na łamach naszego portalu przedstawiamy relację Katarzyny Wojciechowskiej.

W  Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miała miejsce dość niecodzienna msza... w intencji wszystkich ekologów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Odbyła się też debata poświęcona problematyce wody i współczesnym wyzwaniom związanym z tym kurczącym się zasobem naturalnym. O tatrzańskich jeziorach mówiła dr hab. Joanna Galas z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Natomiast o. Stanisław Jaromi OFMConv zaprezentował globalne ujęcie wody, z punktu widzenia etyki środowiskowej.

 

Wybitny pracownik naukowy, wspaniała chrześcijanka, niezwykle dobry człowiek – takimi określeniami żegnano w Krakowie śp. prof. Halinę Piękoś-Mirkową. Prowadzący ceremonię pogrzebową ks. prof. Edward Staniek scharakteryzował ją jako „duchowość stokrotki” – skromna ale piękna i silna... Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa (1939-2013) pochodziła z Cieszyna. Studiowała botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działała na rzecz ochrony przyrody. Była wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, członkiem Rady Naukowej IOP PAN, kierownikiem Zakładu Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu, Tatrzańskiej Stacji Terenowej i Alpinarium w Zakopanem, znawcą flory Tatr.

 

Katolicka Agencja Informacyjna przeprowadziła sondę nt. słów papieża Franciszka "Chciałbym Kościoła ubogiego, dla ubogich". Pytała, jak rozumieć te słowa oraz, do czego zobowiązują one, zarówno ich osobiście, jak i Kościół w Polsce. Wśród autorów komentarzy są: Abp Józef Michalik, prof. Jerzy Kłoczowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Piotr Mucharski, ks. Ireneusz Skubiś, ks. Marek Gancarczyk, ks. Jacek Stryczek, Piotr Duda, ks. Piotr Sadkiewicz, Matka Weronika Sowulewska OSBCam, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paweł Milcarek, Łukasz Brodzik, ks. Jan Sikorski oraz o. Stanisław Jaromi OFMConv. Okazuje się, że tylko nieliczni odwołali się do osoby św. Franciszka…

 

Pisać o wodzie jest trudno, bez używania wielokrotnie powielanych haseł i poruszania powszechnie znanych problemów. Zagadnienia związane z brakiem czystej wody przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju  wydają się odległe.To wszystko dzięki sprawnej sieci wodociągów. Niepokoi wzrost opłat za wodę. Natomiast kurek z wodą działa i jest standardem niemal w każdym polskim domu. Okazuje się niestety, że na obszarach naszego kraju, objętych deficytem wody proporcje ilości wody przypadające na mieszkańca, w skrajnych przypadkach, są podobne do egipskich.

 

Poradnik ukazuje się co roku od 1993 roku. Wydanie na 2013 r. jego twórca i autor Zbigniew Przybylak zatytułował „Świętość i ekologia” i ukierunkował czytelników na ducha franciszkańskiego cytując Pochwałę stworzenia św. Franciszka: „Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego księżyc, i nasze siostry gwiazdy… Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię.” I pisał, że poprzez pracę w ogrodach ludzie najszybciej rozpoznawali wielkie dzieła Stwórcy i doświadczali, że Kosmos, Matka Ziemia i on sam są jedną wielką, harmonijną całością.

Zmarła pani Krystyna Bonenberg. Była wybitną dziennikarką naukową, popularyzatorką ekologii i troski o zdrowie. Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Była naszym honorowym członkiem. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

Red. Krystyna Bonenberg, dziennikarka naukowa, popularyzatorka nauki i techniki, autorka kilkuset artykułów popularnonaukowych, kilku reportaży i książek, redaktor polskiego wydania ponad dwudziestu książek i podręczników dla młodzieży szkolnej, m.in. „Rośliny użyteczne człowiekowi”, „Młodzieżowy leksykon ekologiczny”, „Tajemnice zdrowia. Człowiek a środowisko”.