• amazonia
  • australia
  • refa
  • boska ziemia karuzela
  • Karuzela e learning2
  • Ekologiczny sen Papieża o Amazonii. Treści adhortacji Querida Amazonia.
  • Grzech ekologiczny w Australii. Słysząc o gigantycznej katastrofie w tak zamożnym kraju wielu pytało: jak to możliwe?
  • 10 sukcesów REFA w 2019 roku. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!

Pisać o wodzie jest trudno, bez używania wielokrotnie powielanych haseł i poruszania powszechnie znanych problemów. Zagadnienia związane z brakiem czystej wody przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju  wydają się odległe.To wszystko dzięki sprawnej sieci wodociągów. Niepokoi wzrost opłat za wodę. Natomiast kurek z wodą działa i jest standardem niemal w każdym polskim domu. Okazuje się niestety, że na obszarach naszego kraju, objętych deficytem wody proporcje ilości wody przypadające na mieszkańca, w skrajnych przypadkach, są podobne do egipskich.

 

Poradnik ukazuje się co roku od 1993 roku. Wydanie na 2013 r. jego twórca i autor Zbigniew Przybylak zatytułował „Świętość i ekologia” i ukierunkował czytelników na ducha franciszkańskiego cytując Pochwałę stworzenia św. Franciszka: „Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego księżyc, i nasze siostry gwiazdy… Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię.” I pisał, że poprzez pracę w ogrodach ludzie najszybciej rozpoznawali wielkie dzieła Stwórcy i doświadczali, że Kosmos, Matka Ziemia i on sam są jedną wielką, harmonijną całością.

Zmarła pani Krystyna Bonenberg. Była wybitną dziennikarką naukową, popularyzatorką ekologii i troski o zdrowie. Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Była naszym honorowym członkiem. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

Red. Krystyna Bonenberg, dziennikarka naukowa, popularyzatorka nauki i techniki, autorka kilkuset artykułów popularnonaukowych, kilku reportaży i książek, redaktor polskiego wydania ponad dwudziestu książek i podręczników dla młodzieży szkolnej, m.in. „Rośliny użyteczne człowiekowi”, „Młodzieżowy leksykon ekologiczny”, „Tajemnice zdrowia. Człowiek a środowisko”.

 

Dobre Żniwa – organizowane co roku seminarium dla eko-rolników, przetwórców i entuzjastów żywności BIO. Wystapią m.in. Werner Vogt-Kaute z Naturland, Reinhard Ortlireb z Bioland, o. Stanisław Jaromi z REFA oraz doświadczeni rolnicy i fachowcy. Zaprasza Stowarzyszenie ZIARNO w dniach 4-5 kwietnia 2013 do swego ośrodka w Grzybowie na Mazowszu.

 

W kolejną rocznicę śmierci naszego Papieża przypomnijmy, że bł. Jan Paweł II głosił cywilizację miłości opartej na prymacie osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, opcji, aby „bardziej być” przed „więcej mieć”, które to wielkie ideały stały się celem REFA.
Mocno angażował się w nauczanie o moralnym wymiarze kryzysów świata, również kryzysu ekologicznego i wspólnie z Patriarchą Bartłomiejem podpisał historyczną deklarację „O obowiązku szanowania świata stworzonego”.
Ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów a podróżując po świecie ze czcią całował Matkę Ziemię.

Do Polaków w Zamościu wołał z zaangażowaniem: Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

 

Wielkanoc – zwycięstwo życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą. Wielka Sobota tradycyjnie każe odwiedzić krakowskie kościoły i pomedytować nad przesłaniem różnych Bożych Grobów.
Jak zwykle najciekawsze są w kościołach franciszkańskich: pełne światła, kwiatów, dynamiki, optymizmu; u pijarów jest artystycznie, u dominikanów intrygująco i mało zrozumiale…

Eko-zadania dla papieża FranciszkaW kościele katolickim zaczęła się epoka Papieża Franciszka. Czytamy teksty opisujące jego prosty, skromny styl życia, zaangażowanie na rzecz ubogich. Cieszymy się, że biskupem Rzymu i świata całego jest kardynał z Nowego Świata; że zakonnik, że wrażliwy na świat stworzenia, że to jezuita o prawdziwie franciszkańskiej duszy. A jednak wiemy, że sprawa jest niezwykle trudna, że próba wprowadzenia św. Franciszka z Asyżu w mury Watykanu i w życie współczesnego Kościoła może być skazana na klęskę.. Czy papież, który przyjmuje tak znaczące imię zdaje sobie sprawę z oczekiwań, jakie prowokuje? Czy da radę zrealizować choć niektóre z zadań o jakich słyszymy od chwili jego wyboru? Ale też można zapytać, czego konkretnie od niego oczekujemy? Co na przykład podpowiedzieliby ekolodzy i chrześcijańscy ekolodzy?

Papież-biskup, Papież-Franciszek, Papież-jezuita, Papież-Argentyńczyk…Na łamach najnowszego "Tygodnika Powszechnego" różne wymiary pontyfikatu Papieża prezentują Piotr Sikora, ks. Jacek Prusak SJ, Katarzyna Wydra oraz redaktor naszego portalu o. Stanisław Jaromi OFMConv. „Wszyscy podkreślają znaczenie imienia nowego papieża. A jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że sprawa jest więcej niż karkołomna i próba wprowadzenia idei św. Franciszka za mury Watykanu jest skazana na klęskę” – pisze w nowym „Tygodniku Powszechnym” o. Stanisław Jaromi, franciszkanin, znany z zaangażowania w ruch ekologiczny. Jego zdaniem, Watykan i zakonna tradycja ubóstwa, którą od początku podkreśla nowo wybrany papież, „to zupełnie inne światy duchowe i religijne”.

Nawiązując do Apelu o Ochronę Stworzenia, jako „wydarzenia bez precedensu w polskim Kościele” o eko-zadaniach dla Kościoła pisze Justyna Barańska na łamach Magazynu Kontakt - wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej czasopisma społeczno-kulturalnego. Autorka to historyczka, działaczka społeczna, publikuje czasem tu i ówdzie, mieszka we Wrocławiu. Pyta odważnie czy „kościelna ekologia” to domena lewicy, czy prawicy?