• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Smog ogarnął wiele miejsc w kraju.. Po truciźnie agresji medialnych i nienawiści politycznej trujemy się dalej… świadomie i dobrowolnie grzeszymy… Panie Boże przebaczysz?! SMOG WARS to pierwszy długometrażowy film dokumentalny poświęcony problematyce zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ten zaangażowany dokument daje impuls do re-definicji standardów jakości powietrza w naszym kraju. Film został w całości sfinansowany i zrealizowany przez osoby prywatne. Jego główną siłą jest niezależność, autentyzm i oryginalna narracja, która nie wskazując w bezpośredni sposób winnego zachęca widza do samodzielnej refleksji.

Scenarzystami i autorami filmu są Jonathan L. Ramsey i Michał Konopa. Trwa 56 min i wystąpili w nim m. in. Piotr Sergiej i inni aktywiści z Polskiego i Warszawskiego Alarmu Smogowego oraz współpracujących organizacji, o. Stanisław Jaromi z REFA, lekarze, prawnicy, pracownicy warszawskiego magistratu, mieszkańcy miasta i rodzina Michała.

TREŚĆ FILMU
Co roku około 50 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce jest spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. 9 stycznia 2017 r. jakość powietrza w Warszawie była gorsza niż w jakimkolwiek innym dużym mieście na świecie, co wywołało ogólnonarodową dyskusję na temat walki ze smogiem. Wśród zbulwersowanych jest Michał, mieszkający w Warszawie ojciec astmatycznego dziecka, który postanawia zaangażować swojego amerykańskiego kolegę Jonathana w nakręcenie filmu badającego specyfikę polskiego smogu.

Dzięki wywiadom z ludźmi z różnych warstw społeczeństwa polskiego widz dowiaduje się jak zanieczyszczenie powietrza odbija swoje piętno na codziennym życiu europejskiej stolicy w 2018 roku i dlaczego rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe.

Smog Wars miał swoją małą premierę na krakowskim New Earth International Film Festival, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii film dokumentalny długometrażowy. Jest dedykowany pracownikom Centrum Zdrowia Dziecka w Wawrze.

Zwiastun zob. https://youtu.be/pyGMcr8I6XI
Cały film na: https://vimeo.com/ondemand/smogwars

Warto dodać, że według Światowej Organizacji Zdrowia WHO smog i zmiany klimatu są wśród największych zagrożeń, jakie w 2019 r. będą zgrażać nszemu zdrowiu. Przypominamy też fragmenty stanowiska REFA w sprawie smogu...

Stanowisko Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu w sprawie zanieczyszczenia powietrza

„Wiara, ukazując nam miłość Boga Stwórcy, skłania nas do większego szanowania natury, sprawia, że uznajemy w niej zapisaną
przez Niego 'gramatykę' i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli"
(papież Franciszek, encyklika Lumen fidei)

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się obecnie w naszych miestach. Np. Kraków zajmuje 3. miejsce na liście miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. W krakowskim powietrzu zawartości trujących pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) oraz benzo(a)pirenu przez większą część roku kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na nasze zdrowie, przekładając się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory czy choroby układu oddechowego.

W związku z tym, że jakość powietrza zależy od naszego wspólnego wysiłku na rzecz jego ochrony, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by poprawić jakość powietrza.

Do mieszkańców Polskich miast REFA apeluje w szczególności o:

• ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach
• edukowanie własnych rodzin, znajomych i sąsiadów o szkodliwości tzw. niskiej emisji i konieczności jej ograniczania
• korzystanie z programu refundacji wymiany pieców oraz dopłat do ogrzewania, oferowanych mieszkańcom przez urzędy
• sprawdzanie jakości powietrza i unikanie przebywania na wolnym powietrzu podczas największego zanieczyszczenia
• zaangażowanie i apelowanie do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu smogu

Do władz REFA apeluje w szczególności o:
• sprawny, szybki i efektywny proces wymiany pieców
• skuteczną edukację mieszkańców w zakresie ograniczania i szkodliwości niskiej emisji
• wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta,
w tym ograniczenie ruchu samochodowego w dzielnicach o największym stężeniu zanieczyszczeń, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii
• efektywną współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
w zakresie edukacji, informowania mieszkańców oraz wypracowania najlepszych rozwiązań, poprawiających jakość powietrza.

REFA popiera cele ruchów i organizacji działających na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań. REFA stoi na stanowisku, że połączenie wysiłków oraz wspólne zaangażowanie jest obecnie absolutnie konieczne, by jak najszybciej mieszkańcy naszych miast mogli żyć w czystym środowisku.

W imieniu Zarządu REFA podpisali:
o. Stanisław Jaromi (przewodniczący REFA), Emilia Ślimko, Kasper Jakubowski