• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Szczyt Klimatyczny COP24 organizowany przez ONZ w grudniu w Katowicach zgromadzi ponad 30 tys. uczestników ze wszystkich krajów świata. Oprócz negocjacji, spotkań politycznych i biznesowych będzie miejsce na liczne wydarzenia religijne. Gromadzimy różne informacje o inicjatywach w ramach Strefa Duchowej na COP24: o modlitwach, pielgrzymkach, spotkaniach ekumenicznych, panelach dyskusyjnych, eventach i konferencjach naukowych. Wszystko „W trosce o wspólny dom. byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie…”. Prezentujemy nasz wykaz tych wydarzeń.

Kalendarz wydarzeń religijnych towarzyszących COP24 przygotowany przez REFA

1. Panel dyskusyjny w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. „Podporządkujcie ziemię sobie”, 29 listopada, godz. 17.00 miejsce: Biblioteka Śląska, plac Europy 1, Katowice, organizator Oecumenica Silesiana. Czasopismo naukowe dotyczące ekumenizmu oraz dialogu międzyreligijnego, z udziałem przedstawicieli różnych religii, w tym katolika o. Stanisława Jaromi

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”, 30 listopada, od godz. 8.00 miejsce: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice, program zob.  https://climate.archidiecezjakatowicka.pl/

3. Szkoła liderów ekologii integralnej REFA, warsztaty z encykliką Laudato si’ w Katowicach, 1-4.12.2018.

4. Msza św. w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym w kościele bonifratrów p.w. Świętych Aniołów Stróżów, ul. Markiefki 87, Katowice Bogucice, niedziela 2 grudnia 11.00, zaprasza REFA, przewodniczy o. Stanisław Jaromi

5. Franciszkańska debata “Climate Crisis and the Role of the Faith Community for Climate Justice” Katowice Bogucice, Markiefki 89, parafia św. Szczepana, 3 grudnia 17.00 z udziałem m. in. Jacka Orzechowskiego OFM, o. Stanisława Jaromi OFMConv, Junghee Min (ICE Network), Budi Tjahjono (Franciscans International) oraz Igora Bastos (GCCM).

6. Modlitwa południowa w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego termin: 3–8 oraz 10–14 grudnia, godz. 12.00 ul. Warszawska 18, Katowice

7. 4 grudnia – Barbórkowe spotkania ekologów i górników

8. Premiera filmu dokumentalnego „Energy to Change” oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych chrześcijańskich organizacji ekologicznych (w tym CIDSE i REFA): 7.12., godz. 18.00–20.30 miejsce: Katowice, Kino Kosmos, ul. Sokolska 66

9. Niedziela 9.12 o 10.30 Msza św. dla uczestników Szczytu Klimatycznego w katedrze Chrystusa Króla, spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem; następnie wymiana pomysłów i inspiracji w dziedzinie klimatu; godz.12:00-17:30 miejsce: Katowice, Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

10. Ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej termin: od 27 listopada do 9 grudnia z Bielska-Białej do Katowic

11. Centrum Ekologii Integralnej 8 grudnia 2018, Sala parafialna Parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach z udziałem przedstawicieli Franciscans International, Global Catholic Climate Movement, REFA i uczestników pielgrzymek klimatycznych
12.  …

Nabożeństwa dla uczestników COP24 w niedzielę 9 grudnia:
Centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów  (w j. polskim i j. angielskim) 9 grudnia, godz. 15.00 miejsce: Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

Msze św. rzymskokatolickie
* w języku angielskim i polskim:
o godz. 9.30 – kościół Przemienienia Pańskiego, ul. Sokolska 12, Katowice
o godz. 10.30 – katedra Chrystusa Króla, Msza św. dla przedstawicieli ekologicznych organizacji katolickich z całego świata – pod przewodnictwem aba Wiktora Skworca

* w języku francuskim i polskim o godz. 11.00 – krypta katedry katedra Chrystusa Króla ul. Plebiscytowa 49a, Katowice,  
* w języku hiszpańskim i polskim o godz. 11.00 – kościół NSPJ, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, Katowice-Koszutka,  
* w języku niemieckim i polskim o godz. 11.30 – kościół Mariacki, plac Ks. E. Szramka 1, Katowice,  
* w języku włoskim i polskim o godz. 11: bazylika św. Ludwika, ul. Panewnicka 63, Katowice-Panewniki,  

Liturgia prawosławna w języku cerkiewnosłowiańskim o godz. 10.00  – cerkiew prawosławna pw. Świętych Wiery, Nadzei, Luby i matki ich Zofii, ul. Kilińskiego 39, Sosnowiec,  
Nabożeństwo luterańskie w języku angielskim i polskim o godz. 10.00 – katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice
Nabożeństwo metodystyczne w języku angielskim i polskim o godz. 10.00 – Zbór Nowego Przymierza, ul. Reymonta 4, Katowice  
Nabożeństwo baptystyczne w języku angielskim i polskim o godz. 10.00 – I Zbór w Katowicach, ul. Morawska 10, Katowice

Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń,
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości,
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.
Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy.
Ojcze ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi,
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go,
byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie.
Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi.
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia.
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Modlitwa z encykliki Laudato si’

1000 Characters left