• szczyt klimatyczny z REFA
 • slajd jaromi book
 • slajd pope cop24
 • slajd ekolist
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • sljad uwaznosc
 • Na początku grudnia do Katowic na Szczyt Klimatyczny ONZ przyjedzie ponad 20 tys. ludzi ze wszystkich krajów świata. Możesz być i Ty! Dołącz do nas!
 • Żyjemy w czasach wielkiego renesansu myśli franciszkańskiej. Ona pomaga dziś Kościołowi odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania współczesności...
 • Franciszek do katolickich ekologów z całego świata mówił, że polecenie, jakie Pan Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem w ruinie jest nasza planeta, która pilnie potrzebuje naprawy. Ponownie zwrócił uwagę na pilną potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji i wspólnych działań na rzecz ekologii integralnej.
 • Polscy biskupi w sprawach ekologicznych mówią głosem Papieża Franciszka. Wielokrotnie cytując encyklikę Laudato si’ przedstawiają swój punkt widzenia w głównych tematach ekologicznych na czele ze smogiem i ochroną klimatu oraz podają katalog grzechów ekologicznych. Na koniec dziękują tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska...
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • Bycie w uważnej obecności, to robienie miejsca na to, co jest i jakie jest, w danym momencie. To postawa, która może leczyć serca, relacje i daje nadzieję, na tworzenie lepszego świata.

4 października w związku ze wspomnieniem św. Franciszka, patrona ekologów będzie ogłoszony list pasterski Konferencji Episkopatu Polski poświęcony kwestiom ekologicznym. Zapowiedział to abp W. Skworc na spotkaniu polskich biskupów w Częstochowie przedstawiając jego projekt. Metropolita katowicki zaprezentował także biskupom wydarzenia o charakterze religijnym poprzedzające oraz towarzyszące Szczytowi Klimatycznemu. Według biskupów będzie to okazja do przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom oraz porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię.  

Dnia 25 sierpnia 2018 odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na spotkaniu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przedstawił aktualne wydarzenia ekologiczne. Mówił o 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach 3–14 grudnia br.. Podkreślił, że dla Polski organizacja tej konferencji jest ogromnym wyzwaniem - a dla lokalnych Kościołów – Szczyt Klimatyczny jest przede wszystkim wyzwaniem duszpasterskim. Przedstawił też biskupom kalendarium wydarzeń religijnych i ekumenicznych, które poprzedzać będą Szczyt Klimatyczny w Katowicach oraz towarzyszyć jego obradom. M. in. odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem szefa Caritas kard. Louisa Antonio Tagle a 9 grudnia w katowickiej katedrze specjalne nabożeństwo ekumeniczne w intencji negocjacji na COP24.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 40 tys. uczestników z prawie wszystkich krajów należących do ONZ, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Będą również przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, na czele z kard. Peterem Tuksonem, prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Katowice odwiedzą też kluczowi globalni decydenci - prezydenci, premierzy, dyplomaci i naukowcy, którzy będą obradować w katowickiej Strefie Kultury. Abp Skworc poinformował, że w trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie z 2015 r., w którym określono ogólnoświatowy plan działania, mający uchronić ziemię przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia Paryskiego w praktyce, a tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

W oficjalnym komunikacie po spotkaniu czytamy: „Szczyt klimatyczny organizowany pod auspicjami ONZ w grudniu br. w Katowicach będzie okazją do przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom – Ziemię. W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył człowiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Biskupi zachęcają do jej lektury i modlitwy, aby Duch Święty, który tchnie kędy chce, zjednoczył wszystkich w poszanowaniu dzieła stworzenia.”
sj
Zob. także Abp Skworc o Laudato si’, węglu i szczycie klimatycznym

Gravatar
z tą troską o Ziemię to jest różnie

1000 Characters left