• slajd szkola liderow
  • slajd COP 24
  • slajd COP24 1
  • slajd na karuzele 2018 w3
  • slajd czas dla stworzenia
  • Nową propozycją REFAjest Szkoła liderów ekologii integralnej. Jej inauguracja miała miejsce w czasie warsztatów jakie w dniach 6-11.07.2018 odbyły się w Grzybowie...
  • Franciszek do katolickich ekologów z całego świata mówił, że polecenie, jakie Pan Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem w ruinie jest nasza planeta, która pilnie potrzebuje naprawy. Ponownie zwrócił uwagę na pilną potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji i wspólnych działań na rzecz ekologii integralnej.
  • Przed COP24 w Katowicach: "W kwestiach ekologicznych Kościół w Polsce nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, lecz jest ważnym uczestnikiem debaty". Czy możemy się spodziewać większej aktywności polskiego Kościoła w duchu ekoencykliki Laudato si'?
  • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
  • O zapewnienie wszystkim dostępu do wody pitnej oraz troskę o źródła, rzeki, zbiorniki wodne, morza i oceany oraz ich różnorodność biologiczną zaapelował papież w swoim przesłaniu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego...

Chrześcijanin nie niszczy – to tytuł krótkiej rozmowy red. Błażeja Strzelczyka z o. Stanisławem Jaromi, szefem REFA, jaką publikuje Tygodnik Powszechny nr 31(3603) z 29 lipca 2018 r. W wydaniu papierowym pisma zajmuje jedną kolumnę na stronie 8 w dziale „Obraz tygodnia” a w wydaniu internetowym zapowiedź głosi, że „czyta się 1 minutę”. Polecamy, bo zawiera refleksję o ostatnich kościelnych pomysłach w kwestii ekologicznej, w tym o projekcie eko-modyfikacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, nowych zielonych uczynkach miłosierdzia a nawet info o Szkole liderów ekologii integralnej REFA.

Chrześcijanin nie niszczy – wywiad dla TP z o. Stanisławem Jaromi

Błażej Strzelczyk: Kard. Coccopalmerio proponuje modyfikację w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego.
O. Stanisław Jaromi: Tak, pojawiły się informacje, że nowy kanon mógłby brzmieć: „Każdy chrześcijanin, świadomy, że stworzenie jest wspólnym domem, ma poważny obowiązek nie tylko nie niszczyć, ale także ulepszać, czy to poprzez normalne zachowanie, czy też przez specjalne inicjatywy, środowisko naturalne, w którym każda osoba została powołana do życia”.

To dobry pomysł?
Istnieje wśród wielu ludzi przekonanie, że jeśli wpiszemy coś do dokumentów prawnych, to automatycznie zacznie to obowiązywać w codziennym życiu. Tak się niestety nie stanie. Niemniej jednak, każdą próbę uświadamiania katolików o tym, czym jest ekologia integralna, trzeba głośno i wyraźnie popierać.


Jak wtedy, gdy papież w orędziu z 2016 r. proponował powiększenie listy uczynków miłosierdzia.
Tak, mogłyby one brzmieć: uczynek miłosierdzia względem duszy: Zachwycić się dziełem stworzenia. Względem ciała: Dbać o świat - nasz wspólny dom. Trzeba nieustannie podkreślać, co wyraźnie wybrzmiało podczas zakończonej w ubiegłym tygodniu ekologicznej konferencji w Watykanie, że ekologia integralna nie polega tylko na tym, żeby przesiadać się z samochodu na rower. Za tymi apelami kryje się przecież troska o los najuboższych obywateli świata. Mamy dwa podstawowe zadania: zatrzymać zmiany klimatu, o czym traktował będzie szczyt klimatyczny w grudniu w Katowicach, oraz robić wszystko, żeby sposób, w jaki żyjemy, chronił całe stworzenie, przede wszystkim najuboższych.

REFA ruszyła też ze szkołą liderów.
Próbujemy zebrać wokół siebie liderów różnych grup i wspólnot z całej Polski, którym zależy na ekologii i chcą współpracować jako chrześcijanie. Budujemy więc sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Ekologia według mnie jest sprawą, którym w Kościele powinni zająć się świeccy. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą.

zob. też w serwisie tygodnika

1000 Characters left