• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

W dniach 5-6.07.2018 w Watykanie świętowano trzecią rocznicę encykliki Laudato si’. Na międzynarodowej konferencji pt. SAVING OUR COMMON HOME AND THE FUTURE OF LIFE ON EARTH Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu był wśród 12 katolickich inicjatyw ekologicznych z całego świata, które przez cały czas konferencji prezentowały swą aktywność i realizowane projekty w tym Szkołę liderów ekologii integralnej. Ponad 300 uczestników spotkania na specjalnej audiencji przyjął Papież Franciszek. Nasi przedstawiciele Kasper Jakubowski i o. Stanisław Jaromi otrzymali papieskie błogosławieństwo dla REFA i naszej aktywności.

Ponad 300 uczestników a wśród nich katolickich aktywistów ze wszystkich kontynentów, ich biskupów i duszpasterzy oraz ekspertów, naukowców, polityków, dyplomatów i ludzi mediów witał kard. Peter K.A. Turkson, prefekt Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka, główny organizator konferencji.
Kard. Turkson podkreślił, że konferencja ma przypomnieć o potrzebie znaczących zmian w polityce i stylu życia, aby chronić stworzenie oraz przebudzić ludzi, aby zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. Mówił zapowiadając projekt: “ Wszyscy wiemy, jak giną rafy koralowe, wszyscy wiemy, jak wieloryby są wyrzucane na brzeg z brzuchami pełnymi plastiku, jak wzrasta temperatura morza, a metan jest uwalniany z oceanu. Znamy skutki tego wszystkiego, co się dzieje: topnienie pokryw lodowcowych, podnoszenie się poziomu mórz, zanikanie wysp, występowanie co raz to silniejszych huraganów. Co zrobić, aby to zmienić? Papież Franciszek w swojej encyklice wyraził głębokie przekonanie, że człowiek jest zdolny do zmiany na lepsze, jeśli tylko pozwoli, by kierowała nim dobroć Boga. Tak, możemy się zmienić, ale musimy otworzyć się na Boga i Jego łaskę. Jeżeli ograniczymy się do rozwiązań czysto technicznych, bez prawdziwego nawrócenia i przemiany serca, nie zajdziemy daleko. O tym właśnie chcemy mówić na tej konferencji. Oczywiście współpracujemy z ONZ i innymi organizacjami, ale nasza podstawowa motywacja jest religijna. Z łaską Boga możemy się zmienić na lepsze – takie jest nasze przesłanie.”


Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin na otwarcie konferencji mówił o dobrym przyjęciu, z jakim spotkała się ekologiczna encyklika Franciszka, również w środowisku niekatolickim. Ona pozwala lepiej zrozumieć ważne problemy ludzkości, odwołuje się do ekologii integralnej, a także do pojęcia współzależności. Stanowi ona wezwanie do troski o nasz wspólny dom. Jest ona niezwłoczną reakcją na jedno z najpilniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość, a mianowicie: zapobiegnięcie zniszczeniu tego, co jest wspólnym domem dla człowieka i wszelkich form życia.


Kard. Parolin zauważył, że Papież przedstawia w swej encyklice pogłębioną i duchową wizję ekologii. Pokazuje, że chrześcijaństwo i inne religie dostarczają dodatkowej motywacji do troski o naturę. Przypomina ponadto o trzech podstawowych relacjach człowieka. Jest on związany z Bogiem, innym ludźmi, a także z matką ziemią. W tym kontekście watykański kardynał podkreślił, że świat nie jest dziełem przypadku. Jest on skutkiem świadomego aktu Boga i darem ofiarowanym człowiekowi. Fakt, że człowiek ma uprawiać ziemię i czynić ją sobie poddaną nie uprawnia go jednak do dominacji i dewastacji.


Uczestników konferencji przyjął Papież Franciszek na specjalnej audiencji 6 lipca. Powiedział m. in., że polecenie, jakie Pan Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego zburzony dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem również nasz wspólny dom, którym jest ziemia, pilnie potrzebuje naprawy i zapewnienia mu pomyślnej przyszłości. Franciszek ponownie zwrócił uwagę na pilną potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji. Stwierdził, że od kilkudziesięciu lat naukowcy dokonują w tym względzie coraz dokładniejszych ocen. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że przyszłym pokoleniom pozostawimy gruzy, pustynie i śmieci. Podkreślił, że ta troska o wspólny dom musi się przekładać na organiczne i wspólne działania, podejmowane w imię ekologii integralnej.

Wyraził zadowolenie, że na watykańskiej konferencji zajęto się ważnymi wydarzeniami, które czekają nas  w tym roku w tym COP24 w Katowicach. Nasi przedstawiciele Kasper Jakubowski i o. Stanisław Jaromi otrzymali papieskie błogosławieństwo dla REFA i naszej aktywności.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu był wśród 12 katolickich inicjatyw ekologicznych z całego świata, które przez cały czas konferencji prezentowały swą aktywność i realizowane projekty w tym Szkołę liderów ekologii integralnej.  


Materiały International Conference on the 3rd Anniversary of Laudato Si’ SAVING OUR COMMON HOME AND THE FUTURE OF LIFE ON EARTH są na stronie konferencji

o. Stanisław Jaromi