• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Chrześcijanie i muzułmanie w trosce o wspólny dom – to przesłanie XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, który jest obchodzony 26 stycznia 2018 roku, po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Temat nawiązuje do przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Zapraszamy na obchody w Warszawie w pomieszczeniach przy kurii diecezji Warszawa-Praga, gdzie o chrześcijańskiej perspektywie ekologicznej będzie mówił o. Stanisław Jaromi. Poniżej szczegółowy program i eko-przesłanie papieskiej rady.

Centralne obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się 26 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w „Akademiku Praskim” ul. Floriańska 3A w Warszawie na Pradze.

Do dialogu zaprasza bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskim i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Oto pełny program:

Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom" i wynika z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na koniec ramadanu 2017. Oto jego polskie tłumaczenie:

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1438 H./2017 a.d.
Chrześcijanie i muzułmanie: Troska o wspólny dom

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry,
Pragniemy zapewnić Was o naszej modlitewnej solidarności podczas postu w miesiącu ramadan i w czasie kończącego go święta Id al-Fitr oraz przekazać Wam nasze serdeczne i najlepsze życzenia spokoju, radości i obfitości duchowych darów.

Tegoroczne Przesłanie jest szczególnie aktualne i znaczące: pięćdziesiąt lat temu, w 1967 r., zaledwie trzy lata po utworzeniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego (PRDM) przez papieża Pawła VI w dniu 19 maja 1964 r., wystosowano pierwsze Przesłanie na święto zakończenia postu.

W kolejnych latach dwa Przesłania miały szczególną wagę: Przesłanie z 1991 r., z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, zatytułowane "Droga wierzących jest drogą pokoju" oraz Przesłanie z 2013 r., pierwszego roku pontyfikatu papieża Franciszka, zatytułowane "Promowanie wzajemnego szacunku przez edukację". Oba te Przesłania zostały podpisane przez papieży.

Wśród wielu działań PRDM na rzecz rozwoju dialogu z muzułmanami najważniejszym i mającym najdłuższą tradycję jest to właśnie coroczne Przesłanie, które kierujemy do muzułmanów na całym świecie na miesiąc Ramadanu i święto Id al-Fitr. PRDM korzysta z pomocy lokalnych wspólnot katolickich oraz papieskich wysłanników obecnych w każdym niemal kraju, aby Przesłanie dotarło do możliwie największej liczby osób.

W tym roku PRDM proponuje temat związany z encykliką papieża Franciszka "Laudato si’ - troska o wspólny dom", która została skierowana nie tylko do katolików i innych chrześcijan, ale do całej ludzkości.

Papież Franciszek zwraca uwagę na krzywdę, jaką nasz styl życia i podejmowane przez nas decyzje wyrządzają środowisku, nam samym oraz innym ludziom. Istnieją na przykład pewne filozoficzne, religijne i kulturowe przekonania, które stanowią przeszkodę zagrażającą relacjom ludzi z naturą. Zmierzenie się z tymi wyzwaniami dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy wyznajemy jakąś wiarę religijną, czy też nie.

Sam tytuł encykliki jest pełen wyrazu: świat jest "wspólnym domem", mieszkaniem dla wszystkich członków rodziny ludzkiej. Zatem żadna osoba, naród czy lud nie może w sposób wyłączny narzucać innym własnego rozumienia, czym jest nasza planeta. Dlatego papież Franciszek apeluje "by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety [...] ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich" (nr 14).

Papież Franciszek stwierdza, że "kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego, wewnętrznego nawrócenia" (nr 217). Aby adekwatnie odpowiedzieć na to wyzwanie, potrzeba edukacji, duchowej otwartości i "globalnego, ekologicznego nawrócenia". Jako wierzący powinniśmy naszą relację z Bogiem coraz wyraźniej ukazywać w naszym podejściu do otaczającego nas świata. Nasze powołanie do bycia opiekunami Bożego dzieła nie jest opcjonalne , nie jest także drugorzędne względem naszego religijnego zaangażowania jako chrześcijan i muzułmanów: ono jest jego istotną częścią.

Religijne natchnienia i błogosławieństwo, które płyną z postu, modlitwy i czynienia dobrych dzieł niech Was podtrzymują, z Bożą pomocą, na drodze pokoju i dobra, abyście troszczyli się o wszystkich członków ludzkiej rodziny i o całe stworzenie.

Doświadczenia obu naszych wspólnot religijnych potwierdzają znaczenie tego Przesłania dla budowania serdecznych kontaktów między chrześcijańskimi i muzułmańskimi sąsiadami i przyjaciółmi przez to, że oferuje ono refleksję dotyczącą bieżących i pilnych spraw.

W tym duchu życzymy Wam ponownie spokoju, radości i pomyślności.

Z Watykanu, 19 maja 2017 r.
kardynał Jean-Louis Tauran – Prezydent
biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I - Sekretarz
tłum.: ks. dr Stanisław Grodź SVD

 

Gravatar
Artur
Piętka
Kłaniam się Państwu!
Jestem zainteresowany i chcę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Czy jest to możliwe?
Proszę o odpowiedź.

1000 Characters left