• slajd ziemia
  • slajd malowidla
  • slajd węgiel
  • slajd konserwatywni ekolodzy
  • slajd amazonia1
  • Świat stworzony jest milczącym świadkiem oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji... - pisze papież w orędziu na Wielki Post.
  • Z języka ekologii zostały wyrugowane kategorie piękna i dobra. Myśli i mówi się o stratach, zagrożeniach, szkodliwości. Musi wrócić ekologia, która zachwyca się. Nauka da wtedy narzędzia a wzruszenie i wiara uruchomią wole działania...
  • Czy można wydobywać węgiel za każdą cenę? - pyta abp Wiktor Skworc. Nawet - za cenę ludzkiego życia, zawsze narażanego, kiedy wchodzi się coraz głębiej w skorupę ziemi... Za cenę degradacji zdrowia człowieka i środowiska czy za cenę szkód górniczych?...
  • Ekologia i konserwatyzm w perspektywie Zielonej filozofii Rogera Scrutona były tematem ważnej debaty na KUL. Co na temat tej książki i encykliki Laudato si' mówią jej uczestnicy?...
  • Mocna katecheza społeczno-ekologiczna i przesłanie encykliki Laudato si’ towarzyszyło pielgrzymce Papieża Franciszka w Peru. Szczególne były jego spotkania z mieszkańcami Amazonii. Prezentujemy przesłanie papieskie dla mieszkańców Amazonii...

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka REFA organizował w naszym kraju Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia i zaproponował Czas dla Stworzenia – Season of Creation w Polsce w dniach 15 września - 15 października 2016. Z naszej inicjatywy w tym czasie w różnych miejscach kraju odbyło się 14 celebracji Dnia Stworzenia z encykliką Laudato si' w 8 diecezjach. Projekt został wsparty przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski a modlili się z nami m. in. kard. Kazimierz Nycz w Warszawie i bp Jan Wątroba w Rzeszowie. Oto podsumowanie akcji i zachęta do większego zaangażowania w przyszłym roku.

Celem Czasu dla Stworzenia jest skłonienie do odpowiedzi na pytania o to, jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Jak zachowujemy się wobec przyrody, wobec roślin i zwierząt? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie? – Chcemy zatem, dziękując za Stworzenie przepraszać za nasze grzechy i prosić Dobrego Boga o Jego miłosierdzie – wyjaśniał portal Episkopat.pl cytując o. Stanisława Jaromi z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zrealizowało też 2 filmowe wypowiedzi szefa REFA. W jednym pt. „Dziękujmy za dar Stworzenia!” o. Stanisław Jaromi prezentuje projekt Dnia Stworzenia

W drugim pt. Rok z encykliką Laudato si' o. Stanisław pyta „Czy eko-encyklika zmieniła cokolwiek w naszym kraju?” i prezentuje materiały REFA ją popularyzujące.

Wśród naszych 14 celebracji szczególna była ta niedzielna 2.10.2016 w warszawskim kościele w Lesie Bielańskim gdzie modliliśmy się o ochronę stworzenia. Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz a kończyła ona konferencję poświęconą duchowości hospicyjnej, której głównym tematem było przesłanie encykliki Laudato si'. Była procesja z darami przyrody oraz Hymny Stworzenia św. Franciszka i Papieża Franciszka...

Celebracje związane z modlitwą o ochronę stworzenia odbyły się już m.in. w parafii Dąbrówki koło Łańcuta, w Rzeszowie, Skołoszowie koło Przemyśla i Jeleśnej koło Żywca, w Warszawie, Krakowie, Słubicach k. Łomży, Małuszowie i Legnicy. W Krakowie nabożeństwa Dni Stworzenia odprawione zarówno u franciszkanów na Franciszkańskiej jak i w bazylice jezuitów przy ul. Kopernika. Szczegółowo wydarzenia relacjonowano na facebooku oznaczając je #ŻyjLaudatoSi

Wielkim finałem projektu i podsumowaniem projektu był wieczór 18.10.2016, gdy to zaprezentowano pierwszą polską monografię eko-encykliki pt. "Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’". To też zwieńczenie projektu zainicjowanego wspólnie przez Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe. Rok temu była konferencja naukowa, teraz jest duży komentarz do głównych treści Laudato si’. Autorzy publikowanych w niej artykułów – przyrodnicy, filozofowie i teolodzy – badają doniosłość teologiczną i filozoficzną, ekologiczną i społeczną Laudato si’ oraz starają się zmierzyć z kontrowersjami, jakie pojawiają się w dotychczasowych komentarzach na temat tego tekstu. Całość pod redakcją o. Stanisława Jaromi OFMConv i o. Jacka Poznańskiego SJ.

1000 Characters left