• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

grafika-smog-200pxPrzez niemal 200 dni w roku zawartość trujących pyłów zawieszonych w krakowskim powietrzu przekracza dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na zdrowie Krakowian. Lekarze alarmują, że przekłada się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory i choroby układu oddechowego. W związku z tym, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), opublikował swoje stanowisko w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. REFA apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by jak najszybciej poprawić jego jakość.

 Na trujące działanie smogu narażone są przede wszystkim osoby starsze, dzieci oraz kobiety w ciąży. "Obecnie nie ma juz wątpliwości, że wdychanie drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu negatywnie wpływa na zdrowie" - mówi dr hab. Michał Krzyżanowski, epidemiolog pracujący w Światowej Organizacji Zdrowia - „Choroby układu krążenia i układu oddechowego związane z tym narażeniem prowadzą do obniżenia długości trwania życia Polaków o 10 miesięcy. Spalanie węgla, zarówno w elektrowniach jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych, jest głównym źródłem tych zanieczyszczeń w Polsce"*.

grafika-akcja-smog-2

Kraków do ścisłej czołówki miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. Swoim apelem REFA dołącza się do działań innych organizacji społecznych działających na terenie Krakowa i Małopolski, prowadzących szeroką edukację mieszkańców na temat przyczyn i sposobów ograniczania zanieczyszczeń oraz domagających się od władz konsekwentnego i spójnego działania.

Do mieszkańców Krakowa REFA apeluje m.in. o ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach, wymianę pieców oraz edukowanie najbliższych. Do władz Krakowa REFA apeluje o wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii. REFA zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań na rzecz jak najszybszej poprawy jakości powietrza.

* Cytat z raportu HEAL "Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie" [za:] http://powietrze.krakow.pl/wplyw-elektrowni-weglowych-na-nasze-zdrowie/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Emilia Ślimko tel. 601284099

 grafika-akcja-smog2

Stanowisko Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie

„Wiara, ukazując nam miłość Boga Stwórcy, skłania nas do większego szanowania natury, sprawia, że uznajemy w niej zapisaną
przez Niego 'gramatykę' i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli"

(papież Franciszek, encyklika Lumen fidei)

Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się obecnie w naszym mieście. Kraków zajmuje 3. miejsce na liście miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. W krakowskim powietrzu zawartości trujących pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) oraz benzo(a)pirenu przez większą część roku kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na zdrowie Krakowian, przekładając się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory czy choroby układu oddechowego.

W związku z tym, że jakość powietrza zależy od naszego wspólnego wysiłku na rzecz jego ochrony, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by poprawić jakość powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Do mieszkańców Krakowa REFA apeluje w szczególności o:

• ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach
• edukowanie własnych rodzin, znajomych i sąsiadów o szkodliwości tzw. niskiej emisji i konieczności jej ograniczania
• korzystanie z programu refundacji wymiany pieców oraz dopłat do ogrzewania, oferowanych mieszkańcom przez Urząd Miasta
• sprawdzanie jakości powietrza i unikanie przebywania na wolnym powietrzu podczas największego zanieczyszczenia
• zaangażowanie i apelowanie do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu smogu w Krakowie

Do władz miasta Krakowa REFA apeluje w szczególności o:
• sprawny, szybki i efektywny proces wymiany pieców w krakowskich domach
• skuteczną edukację mieszkańców w zakresie ograniczania i szkodliwości niskiej emisji
• wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta,
w tym ograniczenie ruchu samochodowego w dzielnicach o największym stężeniu zanieczyszczeń, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii
• efektywną współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
w zakresie edukacji, informowania mieszkańców oraz wypracowania najlepszych rozwiązań, poprawiających jakość powietrza.

REFA popiera cele ruchów i organizacji działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce oraz zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań.

REFA stoi na stanowisku, że połączenie wysiłków oraz wspólne zaangażowanie jest obecnie absolutnie konieczne, by jak najszybciej mieszkańcy Krakowa mogli żyć w czystym środowisku.

W imieniu Zarządu REFA

podpisali:

o. Stanisław Jaromi (przewodniczący REFA)

Emilia Ślimko

Kasper Jakubowski

grafika-akcja-smog3