• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach. W tym artykule proponujemy różne intencje zgłoszone przez członków REFA. Opisujemy także sposoby, w jakie można podjąć rozważania modlitewne. Niech modlitwa będzie wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Niech będzie siłą i źródłem przemiany nas samych i świata.

 

Nasz Pan uczy nas, że "gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20). 
Dlatego zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach.

Niech będzie ona wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Modlitwą można prosić, można za jej pomocą dziękować za otrzymane łaski, można wyrażać w niej swoją miłość do Stwórcy. Modlitwa jest siłą - daje możliwość przemiany wewnętrznej, ale i zmienia świat. 

Dla Ruchu Ekologicznego, którego patronem jest św. Franciszek z Asyżu szczególnie ważna jest modlitwa o przemianę serc ludzkich, by coraz więcej osób troszczyło się o dobro środowiska przyrodniczego.

Proponujemy intencję wspólnej modlitwy, która jest wybierana spośród zaproponowanych przez członków REFA.
Również każdy może zgłaszać własne intencje pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakiej intencji się modlić?

Intencje bieżące:

modlitwa ekologa

W jaki sposób możesz się modlić?

Modlić się można w różny sposób - czytając i rozważając Pismo Święte, odmawiając różaniec, koronki, litanie. Można zaopatrzyć się w sznur modlitewny (tzw. czotki) do Modlitwy Jezusowej, czy słynną jużMiserikordynę.

Modlitwa Jezusowa (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości" - Jan Paweł II, na audiencji generalnej 3-11-1996.

Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia światOdrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości - Franciszek, rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 17-03-2013.

Chciałbym także doradzić wam wszystkim pewne lekarstwo. (...) Weźcie je! Jest to Koronka Różańcowa, na której można odmawiać także "Koronkę Miłosierdzia" - pomoc duchową dla naszej duszy iaby szerzyć wszędzie miłość, przebaczenie i braterstwo - Franciszek zachęcając do korzystania zMiserikordyny, 17-11-2013.

Nie narzucamy jednego sposobu modlitwy - każdy bowiem sam powinien wybrać swoją ulubioną formę. Nie wymagamy określonej częstotliwości ani czasu modlitwy, pozostawiając je własnym możliwościom zainteresowanych. Zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę wszystkie osoby, do których dotrze wiadomość o niej. 

Szczególną formą modlitwy jest włączenie się w wielki hymn pochwalny, jaki na cześć swego Stwórcy zanoszą wszystkie stworzenia. Tak czynił nasz Patron, tak próbujemy i my na warsztatach REFA.

Podajemy kilka najbardziej znanych modlitw, za pomocą których św. Franciszek z Asyżu wyrażał swoją wielką miłość do Boga czy Bożej Matki oraz dziękował i chwalił Stwórcę za Jego Dzieła. Publikujemy również różnego typu teksty modlitewne powstałe wśród różnych doświadczeń, w różnym czasie i w często odległych miejscach. 
Liczymy, iż staną się one inspiracją dla osób, które chcą się włączyć we wspólną modlitwę z REFA.


Poprzednie intencje:

"Prośmy Św. Franciszka o wstawiennictwo w intencji propagowania postaw proekologicznych wśród młodzieży."

"Módlmy się za pracowników nauki zajmujących się ochroną środowiska, aby ich odkrycia przyczyniły się do poprawy warunków życia dzikiej przyrody."

"Prośmy w intencji sprawiedliwszego świata, o solidarność i odpowiedzialność w rozwiązaniu kwestii klimatycznej; o dar mądrości dla rządzących, aby skutecznie przeciwdziałali negatywnym skutkom zmian klimatu."

"Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla uczestników warsztatów ekologicznych REFA oraz o zaangażowanie ekologiczne uczestników FSM w Kalwarii Pacławskiej."

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Dziękujmy Panu za dar ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody" " Módlmy się, aby Zmartwychwstały Chrystus, Pan Świata otworzył nam oczy na piękno zmartwychwstającej przyrody - Jego dzieła" "Módlmy się o umiejętność rozsądnego korzystania z dóbr materialnych"

"Prośmy Pana o zaangażowanie w problemy ochrony środowiska wśród ludzi wierzących"

"Modlitwą wspierajmy działania służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu"

"Prośmy Św. Franciszka patrona ekologów o dobre owoce inicjatyw REFA"

"Módlmy się o to, by coraz więcej ludzi dostrzegało potrzebę ochrony przyrody"

"Módlmy się w intencji osób odpowiedzialnych za kształcenie przyrodnicze dzieci i młodzieży, aby w sercach młodych ludzi wzbudzały prawdziwy szacunek do środowiska"

"Módlmy się o to, byśmy potrafili dziękować Panu za dar 'zielonych pastwisk' i 'wód, nad którymi można odpocząć'"

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Módlmy się o mądrość, odpowiedzialność i roztropność w podejmowaniu decyzji o stosowaniu w Polsce GMO."

"Módlmy się o to, by budząca się do życia przyroda była dla coraz większej grupy ludzi inspiracją do uwielbienia Stwórcy."

"O doświadczenie łaski Zmartwychwstałego Pana Świata, który głosi zwycięstwo życia, nadziei i pokoju."

"Módlmy się o ocalenie jeziora Gopło przed degradacją na skutek budowy kopalni węgla brunatnego."

"Boże, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swa ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. "

„Modlitwa Jezusowa” (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości.