• fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

warszaty AzoryRewitalizacja miasta jest w swoich zamierzeniach podobna do rehabilitacji żywego organizmu – ma ona nie tyle wprowadzić nowe funkcje, co doprowadzić dany organizm, do odzyskania sprawności. Taki proces „uzdrawiania” miasta został rozpoczęty w Krakowie – rozpoczyna go dokładna diagnoza „obszarów zabudowy blokowej”.

 

Sanitariuszem – ochotnikiem może zostać każdy zainteresowany, który odpowiednio wcześnie napisze na podany na stronie http://rewitalizacja.krakow.pl/ adres mailowy. Miasto jest diagnozowane powoli, partiami. W spotkaniach diagnostycznych bierze udział około 30 osób z różnych instytucji, w tym mieszkańców osiedla. Spotkania przebiegają w formie zespołowej gry – stąd ich oficjalna nazwa Future City Game. Zebrani ochotnicy podzieleni na kilka drużyn w ciągu 2 dni rozważają jak najlepiej zacząć kurację. Gdy sposób zostanie ułożony w plan działania zostaje on przedstawiony pozostałym uczestnikom głosującym na najlepszy. Jest żywiołowo – nie obywa się bez emocji, różnych, starsi i młodsi mają swoje racje, ale i chwilę by dojść do konsensusu.

Czas pokaże skuteczność i wsparcie miasta dla zapoczątkowanych w ramach Future City Game inicjatyw. Jedno jest pewne - cykl spotkań w poszczególnych dzielnicach zasiał tam ziarno działań prospołecznych. Działający lokalnie mieszkańcy mają szanse wypowiedzieć swoje racje i to nie w formie protestu, ale w formie propozycji  działania. Mają szansę zobaczyć innych „użytkowników” dzielnicy – szczególnie - podjąć dialog międzypokoleniowy. Udział społeczności lokalnej w dyskusjach o przyszłości dzielnic wpływa na jej samoświadomość.

Takie właśnie spotkanie odbyło się na Azorach 5 i 6 czerwca 2013. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele mieszkańców tacy jak uczniowie lokalnych szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, seniorzy, duszpasterze (premierowo!) OFM działający w w.w. dzielnicy, studenci, przedstawiciele MOPS i ZKiT …było gwarno, dynamicznie i radośnie.

Warsztaty to nie koniec - jedynie iskierka, która daje początek kolejnym akcjom z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

 

 

1000 Characters left