• warsztaty REFA
  • Ira Goldstein
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Cytat Franciszek
  • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
  • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

W ramach projektu „Sacrum w przestrzeni Wisły” w tegoroczne Zielone Świątki w Warszawie odnowiono starą tradycję spływów z obrazem św. Bonifacego.
Nawiązano do historii z 1673 roku - uroczystego przeniesienia obrazu św. Bonifacego z warszawskiej kolegiaty do klasztoru bielańskiego. A owo "przeniesienie" odbyło się nie droga lądową, ale drogą wiślaną.

 

Podobnie w dniu 27 maja 2012 r., w Święto Zesłania Ducha Świętego obraz św. Bonifacego płynął Wisłą spod Zamku Królewskiego na Bielany do kościoła i dawnego klasztoru kamedułów. Na pięknie ustrojonej krypie procesji towarzyszyli  goście i organizatorzy z Fundacji „Ja Wisła” na czele jej prezesem Przemysławem Paskiem, grała orkiestra i śpiewano pieśni. 
Na Bielanach płynący orszak witali oficjalnie ks. W. Drozdowski i licznie zgromadzeni wierni świętujący swój parafialny odpust.

Polecamy fotorelację p. Joanny Angiel do której montaż zrobił Robert Jankowski.

 

1000 Characters left