• warsztaty REFA
 • Ira Goldstein
 • encyklika
 • Boska ziemia
 • Cytat Franciszek
 • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
 • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

Pomódl się za wszystkich mieszkańców Ziemi, zwłaszcza za naszych liderów i decydentów. Ucz się rozumieć świat przyrody. Zastanów jak możesz zatroszczyć się o Boże Stworzenie wokół siebie. Nie bój się swych katolickich zasad i priorytetów, zwłaszcza w obronie biednych, bezbronnych i wykorzystywanych. – zachęcają członkowie REFA z okazji Dnia Ziemi.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA z radością przyjmuje wezwanie, jakie skierowała do wiernych Konferencja Katolickich Biskupów USA z okazji Dnia Ziemi. Troska o Boże stworzenie jest też działaniem na rzecz człowieka, a pomoc ubogim jest naszym moralnym zobowiązaniem. W obu działaniach przykładem i wzorem jest nam św. Franciszek z Asyżu, patron nasz i wszystkich ekologów.

Dzień Ziemi obchodzony w całym świecie od 1970 w dniu 22 kwietnia jest okazją do mobilizacji działań na rzecz wspólnego domu, jakim dla ludzkości jest Ziemia i jej środowisko naturalne. Program odwołujący się do św. Franciszka z Asyżu, który przygotowała Katolicka Konwencja Klimatyczna z USA zachęca do uważanego wczytania się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który 27.08.2006 r. powiedział: Dzisiaj wielki Dar Stworzenia jest wystawiony na poważne niebezpieczeństwa i degradację wskutek naszego stylu życia… Zanieczyszczenie środowiska jest szczególnie trudne do dźwignięcia dla biednych mieszkańców świata… trzeba zatem zająć się tym problemem i dzielić zasoby świata w duchu solidarności.

Organizatorzy akcji wśród licznych propozycji realizacji tych postulatów szczególnie zachęcają do osobistego zaangażowania, aby wzorem św. Franciszka spróbować objąć swym sercem trudne problemy ludzi ubogich żyjących w zniszczonym przez nas środowisku.
Inspirując się ich zaleceniami REFA proponuje zatem następujące działania:

 • Pomódl się za wszystkich mieszkańców Ziemi, zwłaszcza za naszych liderów i decydentów, którzy podejmują w naszym imieniu ważne decyzje.
 • Ucz się rozumieć świat przyrody dookoła siebie.
 • Oszacuj jak każdy z nas eksploatuje środowisko i przyczynia się do zmian klimatycznych przez zużycie energii, całą naszą konsumpcję i wszystkie codziennie produkowane odpady.
 • Zastanów jak możesz zatroszczyć się o Boże Stworzenie wokół siebie.
 • Spróbuj zmieniać swe wybory konsumpcyjne i zmniejszyć swe negatywne oddziaływanie na środowisko.
 • Nie bój się swych katolickich zasad i priorytetów, zwłaszcza w sprawach sprawiedliwości i solidarności społecznej, w obronie biednych, bezbronnych i wykorzystywanych.
 • Robiąc zakupy pomyśl o rolnikach i ogrodnikach ze swej okolicy, zwłaszcza tych próbujących gospodarować ekologicznie z miłością do ziemi.

więcej o projekcie amerykańskim można przeczytać (po angielsku) na http://catholicclimatecovenant.org/the-st-francis-pledge/  oraz na stronie REFA www.refa.franciszkanie.pl

1000 Characters left