• amazonia
 • australia
 • refa
 • boska ziemia karuzela
 • Karuzela e learning2
 • Ekologiczny sen Papieża o Amazonii. Treści adhortacji Querida Amazonia.
 • Grzech ekologiczny w Australii. Słysząc o gigantycznej katastrofie w tak zamożnym kraju wielu pytało: jak to możliwe?
 • 10 sukcesów REFA w 2019 roku. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
 • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
 • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!

Pomódl się za wszystkich mieszkańców Ziemi, zwłaszcza za naszych liderów i decydentów. Ucz się rozumieć świat przyrody. Zastanów jak możesz zatroszczyć się o Boże Stworzenie wokół siebie. Nie bój się swych katolickich zasad i priorytetów, zwłaszcza w obronie biednych, bezbronnych i wykorzystywanych. – zachęcają członkowie REFA z okazji Dnia Ziemi.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA z radością przyjmuje wezwanie, jakie skierowała do wiernych Konferencja Katolickich Biskupów USA z okazji Dnia Ziemi. Troska o Boże stworzenie jest też działaniem na rzecz człowieka, a pomoc ubogim jest naszym moralnym zobowiązaniem. W obu działaniach przykładem i wzorem jest nam św. Franciszek z Asyżu, patron nasz i wszystkich ekologów.

Dzień Ziemi obchodzony w całym świecie od 1970 w dniu 22 kwietnia jest okazją do mobilizacji działań na rzecz wspólnego domu, jakim dla ludzkości jest Ziemia i jej środowisko naturalne. Program odwołujący się do św. Franciszka z Asyżu, który przygotowała Katolicka Konwencja Klimatyczna z USA zachęca do uważanego wczytania się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który 27.08.2006 r. powiedział: Dzisiaj wielki Dar Stworzenia jest wystawiony na poważne niebezpieczeństwa i degradację wskutek naszego stylu życia… Zanieczyszczenie środowiska jest szczególnie trudne do dźwignięcia dla biednych mieszkańców świata… trzeba zatem zająć się tym problemem i dzielić zasoby świata w duchu solidarności.

Organizatorzy akcji wśród licznych propozycji realizacji tych postulatów szczególnie zachęcają do osobistego zaangażowania, aby wzorem św. Franciszka spróbować objąć swym sercem trudne problemy ludzi ubogich żyjących w zniszczonym przez nas środowisku.
Inspirując się ich zaleceniami REFA proponuje zatem następujące działania:

 • Pomódl się za wszystkich mieszkańców Ziemi, zwłaszcza za naszych liderów i decydentów, którzy podejmują w naszym imieniu ważne decyzje.
 • Ucz się rozumieć świat przyrody dookoła siebie.
 • Oszacuj jak każdy z nas eksploatuje środowisko i przyczynia się do zmian klimatycznych przez zużycie energii, całą naszą konsumpcję i wszystkie codziennie produkowane odpady.
 • Zastanów jak możesz zatroszczyć się o Boże Stworzenie wokół siebie.
 • Spróbuj zmieniać swe wybory konsumpcyjne i zmniejszyć swe negatywne oddziaływanie na środowisko.
 • Nie bój się swych katolickich zasad i priorytetów, zwłaszcza w sprawach sprawiedliwości i solidarności społecznej, w obronie biednych, bezbronnych i wykorzystywanych.
 • Robiąc zakupy pomyśl o rolnikach i ogrodnikach ze swej okolicy, zwłaszcza tych próbujących gospodarować ekologicznie z miłością do ziemi.

więcej o projekcie amerykańskim można przeczytać (po angielsku) na http://catholicclimatecovenant.org/the-st-francis-pledge/  oraz na stronie REFA www.refa.franciszkanie.pl

1000 Characters left