• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Watykan wybuduje instalację agrowoltaiczną czyli fotowoltaikę na terenie używanym rolniczo i ogrodniczo. Ma ona w pełni pokryć zapotrzebowanie Stolicy Apostolskiej na energię elektryczną. Zdecydował o tym papież Franciszek, który ogłosił to w liście apostolskim pt. „Fratello Sole” nawiązującym do Pieśni Stworzeń św. Franciszka. Projekt ten ma też znaczenie świadectwa, jakie daje Państwo Watykańskie, które jest obecnie najbardziej przyjaznym środowisku państwem świata. Realizuje postulaty ekoencykliki Laudato si’ oraz przygotowuje też jubileusz 800-lecia powstania hymnu Brata Franciszka.

Dokument ma formę listu motu proprio i Papież przypomina, że w encyklice Laudato si’ zaapelował do ludzkości o potrzebie zmian stylu życia, produkcji i konsumpcji, by przeciwdziałać globalnemu ociepleniu i zaznaczył wtedy, że jedną z jego głównych przyczyn jest wykorzystywanie paliw kopalnych. Stolica Apostolska w 2022 roku zadeklarowała przystąpienie do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych.

„Chciałem włożyć wkład w wysiłki wszystkich państw, by udzielić – zgodnie z własnymi obowiązkami i zdolnościami – odpowiedniej odpowiedzi na wyzwania postawione przed ludzkością i naszym wspólnym domem przez zmiany klimatyczne” – wyjaśnił papież. Wyraził przekonanie, że należy działać na rzecz transformacji ku zrównoważonemu modelowi rozwoju, który doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych stawiając za cel neutralność klimatyczną. „Ludzkość dysponuje środkami technicznymi koniecznymi do tego, by stawić czoła tej transformacji” – dodał papież podkreślając, że kluczową rolę odgrywa w niej energia słoneczna.

Elektrownia powstanie na eksterytorialnym obszarze Santa Maria di Galeria niedaleko Wiecznego Miasta, gdzie znajduje się stacja nadawcza Radia Watykańskiego. Będzie zbudowana z szacunkiem dla terytorium i znajdujących się tam upraw w formie, popularnej we Włoszech, instalacji agro-fotowoltaicznej.

Warto dodać, że Państwo Watykańskie dzięki 2400 kolektorom słonecznym zainstalowanym w 2008 roku na dachu auli Pawła VI jest już w pewnej mierze samowystarczalne energetycznie. Oprócz wykorzystania energii „Brata Słońce” Watykan inwestuje w nowoczesne, ekologiczne oświetlenie LED, także w takich cennych obiektach, jak kaplica Sykstyńska czy bazylika Świętego Piotra. Dało to oszczędność zużycia prądu o 90 procent, a w dodatku lepsze światło niż dotychczas.

o. Stanisław Jaromi