• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Trudne mamy czasy dla dialogu. Milenijny optymizm, który towarzyszył nam na przełomie wieków, został skutecznie zniszczony przez kolejne konflikty, wojny, prześladowania i działania terrorystyczne. Jak wygląda to w relacji ekolodzy–Kościół katolicki? – to pytanie z książki „Kościół w dobie antropocenu”. Tym i innym aktualnym kwestiom była poświęcona dyskusja panelowa w Lublinie. Uczestniczyło w niej trzech autorów publikacji Michał Wyrostkiewicz, Zbigniew Wróblewski i o. Stanisław Jaromi. Całość świetnie prowadził ks. Rafał Pastwa. Oto krótkie info o tym spotkaniu oraz wcześniejszym w Żywcu.

W Lublinie w dyskusji panelowej uczestniczyli: prof. Zbigniew Wróblewski, autor tekstu „Antropologia antropocenu”, prof. Michał Wyrostkiewicz, piszący o trudnych tematach „Wokół grzechu ekologicznego” oraz redaktor całości i autor połowy książki dr Stanisław Jaromi OFMConv. Prowadzenie panelu wziął na siebie ks. dr Rafał Jakub Pastwa

7 marca 2023 o godz. 16.00 w gmachu głównym KUL, w sali senackiej zgromadziło się wielu studentów i osób zainteresowanych tematem.

W rozdziale pt. „Oblicza współczesnej zielonej debaty” czytamy relację o. Stanisława: Kiedyś na wykładach nt. dialogu nauka–wiara wyznaczyliśmy cztery modele owych relacji: konflikt, niezależność, dialog i integrację. Dość łatwo udało się nam wskazać przykłady praktyczne, ilustrujące każdą z tych relacji. Okazuje się jednak, że funkcjonuje jeszcze jedna opcja – to obojętność.

Obojętność charakteryzująca się brakiem zainteresowania tym, co inni myślą, mówią, badają, jak nas widzą, analizują, interpretują… Obojętność naukowców na świat religii, teologii, duchowości… ale i obojętność teologów, duchownych czy liderów religijnych na nowe wspaniałe osiągnięcia nauki, nawet gdy dotyczą spraw wspólnych. Problemem jest być może brak agory, przestrzeni do wspólnego spotkania, szybko zmieniające się tendencje, rozwarstwienie fachowych języków i niechęć do wysiłku wejścia w problematykę drugiego.

Czy podobnie jest w spotkaniu ekologów i ludzi Kościoła? Myślę, że mogę znaleźć przykłady relacji konfliktowych, niezależności i obojętności, ale też dialogu i integracji, zwłaszcza na poziomie działań praktycznych.

Dobrze było to widać na konferencji pod patronatem REFA „Tradycja i naturalna bioróżnorodność w pszczelarstwie - lokalne bezpieczeństwo żywnościowe” zorganizowanej przy ogromnym zaangażowaniu Anny Bednarek z REFA. Spotkanie z udziałem ponad 60 uczestników odbyło się 25 lutego 2023 w Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy. Była też promocja książek REFA oraz kiermasz wyrobów pszczelich i zdrowej żywności. O. Stanisław Jaromi wygłosił tam wprowadzający wykład pt. „Wyzwania epoki antropocenu” oraz odpowiadał na liczne pytania uczestników.

Info o książce zob. Kościół w dobie antropocenu – nowa książka REFA - Święto Stworzenia - Portal Chrześcijańskich Ekologów (swietostworzenia.pl)