• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

W Warszawie 16 lutego 2023 miało miejsce spotkanie laureatów Nagrody im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Wśród nich laureata z 2015 r. o. dr Stanisława Jaromi. Tym razem podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich nagrodę za rok 2022 wręczono Januszowi Bylińskiemu, działaczowi NSZZ RI „Solidarność” i Duszpasterstwa Rolników, organizatorowi pierwszych dożynek, byłemu ministrowi rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Oto nasza relacja…

Wszystkich powitał kard. Kazimierz Nycz jako gospodarz miejsca i wyraził radość z dzisiejszego wydarzenia. Wspominając kard. Stefana Wyszyńskiego powiedział, że przed wojną powierzono mu duszpasterstwo ziemian i rolników, jednak „w pewnym momencie misja ta została mu zabrana, miał bowiem przed wojną dość nowoczesne poglądy, co nie wszystkim ziemianom się wówczas podobało”. Wspominając postać i zaangażowanie patrona Nagrody, bp. Romana Andrzejewskiego, wskazał, że „problemy rolnictwa w latach 80. były zupełnie inne niż aktualne. Jedno na pewno jest jednak wspólne – troska o duchowość człowieka, który pracuje w rolnictwie. Ta głęboka troska o duchowość powinna trwać”.

W gali udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i świata nauki, biskupi i księża zaangażowani w duszpasterstwo rolników, osoby związane z rolniczą Solidarnością, dotychczasowi laureaci Nagrody. Gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy przekazał Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, a list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. List przesłał także premier Mateusz Morawiecki. Głos zabrał również minister rolnictwa, a gratulacje przesłali m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, abp Józef Michalik i bp Szymon Stułkowski.

Laudację wygłosił dr hab. Rafał Łatka z IPN. „Jestem przekonany, że nagroda trafia w dobre ręce, a sam laureat jest symbolem naturalnego, organicznego związku między Kościołem a wsią” – mówił historyk. Janusz Byliński nagrodzony został za inspirację, projekt i organizację pierwszych i następnych dożynek w ostatnim dziesięcioleciu panowania komunizmu w Polsce. Kapituła docenia również jego zaangażowanie w rozwój Duszpasterstwa Rolników na terenie kraju. Pomogło to przetrwać zdelegalizowanemu w stanie wojennym Związkowi „Solidarności” rolników. Na szczególne uznanie zasługuje zorganizowanie, wspólnie z rolnikami z mazowieckiego Zakroczymia, pierwszej Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników. W stanie wojennym wspólnota ta stała się ośrodkiem niezależnej kultury, kształcenia i pomocy dla represjonowanych rolników, członków „Solidarności”. W wolnej Polsce Janusz Byliński aktywnie włączył się w pracę na rzecz zmian na polskiej wsi. Sprawował ważne funkcje państwowe, m.in. jako minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz organizator i prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego i strefy przemysłowej na Mazowszu.

Na początku Gali wręczono stypendia im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Wraz z ustanowioną w 2004 roku Nagrodą Fundacja „Solidarna Wieś” przyznaje i wręcza stypendia dla młodych ludzi z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, którzy pokonując szczególne przeciwności podejmują trud zdobywania wiedzy. Łączą ambicję z poczuciem społecznych powinności, uczestnicząc w działaniach kulturalnych czy charytatywnych w swojej szkole i otoczeniu. Postępują w zgodzie z przesłaniem Patrona stypendium, ks. bp. Romana Andrzejewskiego. W tym roku stypendystami zostali: Krystian Janiuk, uczeń Liceum ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Krasnymstawie oraz Błażej Morzycki z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza we Włocławku.  

Nagrodę w postaci statuetki symbolizującej kłosy zboża po raz pierwszy przyznano w 2005 r., a jej pierwszym laureatem został prof. Andrzej Stelmachowski. Wśród laureatów są też  m.in. kard. Józef Glemp, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, prof. Alojzy Szymański, Zespół „Mazowsze” czy NSZZ RI „Solidarność”, abp Henryk Hoser i szef REFA o. dr Stanisław Jaromi. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce.

Jak co roku, gali towarzyszyło duże zainteresowanie medialne. Wielu uczestników na ręce o. Stanisława składało podziękowanie za franciszkańskie zaangażowanie, działania na rzecz ekologii integralnej, zdrowej żywności i właściwego rozwoju polskiej wsi.

Warto wspomnieć słowa o. Stanisława Jaromi dla Radia Watykańskiego: „Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, który zainicjowali kiedyś moi współbracia, wśród nich bł. Zbigniew Strzałkowski, męczennik z Peru, jest niedocenianym jeszcze darem w Kościele w Polsce. Oni zaczęli, a my kontynuujemy. Przez tyle lat pokazuje się to, co najlepsze w społecznym nauczaniu Kościoła, co najlepsze w tradycji franciszkańskiej w relacji do świata stworzenia”. Relacja zob. https://swietostworzenia.pl/o-nas/media-o-nas/633-nagroda-dla-o-stanislawa-jaromi-za-konsekwentna-prace-dla-ekologii-polski